ARÜ'den Duyurular

Ardahan Üniversitesi Banka Promosyonu İhale İlanı

Duyuru Tarihi : 03 Ağustos 2018

 

Sayı  :   2018/07                                                                                                                03/08/2018                                                       

Konu :   Banka Promosyon İhale İlanı.

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

1

1-Kurumun Adı

Ardahan Üniversitesi

A) Adresi

Ardahan Üniversitesi kampüsü  Rektörlük Hizmet Binası ARDAHAN

B) Telefon ve Faks Numarası

0.478 211 75 72- Faks : 0 478 211 75 73

C) Elektronik Posta Adresi

strateji

2-İhale Konusu

Maaş ve diğer ödemelerle ilgili Banka  Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

648

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

3.131.050,00 TL.

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

13/08/2018 Pazartesi günü, saat 13:30

8-İhale İlanı  Tarih ve Saati

03/08/2018 Cuma günü, saat 16:00

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu 02/08/2018 Perşembe günü, saat 09:00 da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak Ardahan ilinde şubesi bulunan tüm bankalara; Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

 

Maaş ve Diğer Ödemelerle ilgili Banka Promosyon ihale ilan metni aşağıya çıkarılmıştır.

 

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

 

1-Banka Promosyon İhalesi ekteki şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.ardahan.edu.tr  adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kapalı zarf ve açık artırma usulü ile belirlenecek en yüksek tekliftir.

4- İhaleye katılmak isteyenler, ihaleye katılmaya yetkili olduğuna dair(Ek-2) belgeyi ve Teklif mektubunu(Ek-3) en geç 13/08/2018 Pazartesi günü, saat 13:30’a kadar kapalı zarf içerisinde  Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda ihale Komisyonuna vereceklerdir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri alınış sırasına göre banka yetkililerinin huzurunda açıklandıktan sonra açık artırmaya geçilecek ve açık artırma yöntemi ile ihale sonuçlandırılacaktır.

 

- İhale Teklif Mektubunu İndirmek İçin Tıklayınız...

- İhale Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız...

- Banka Yetkilisi Mektubunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU