ARÜ'den Duyurular

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Hakkında

Duyuru Tarihi : 01 Ağustos 2018

Üniversitemiz öğrencileri ile diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz programlarına 01-15 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

 - Ösym Yatay Geçiş Taban Puanları için Tıklayınız...

 

2018- 2019 Öğretim Güz  Yarıyılı Lisans Önlisan Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 
Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
 Başlangıç   Bitiş  Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş 
1.8.2018 15.8.2018 16.8.2018 29.8.2018 31.8.2018 3.9.2018 10.9.2018 11.9.2018 14.9.2018

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

5)-Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi.

6) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname. (Taahhütnameyi İndirmek İçin Tıklayınız...)

7) Başvuru Dilekçesi(İndirmek için Tıklayınız...)

Notlar 

1: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.  

2: Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmamış olması gerekmektedir. (Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları için Tıklayınız...)

3: Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair taahhütname doldurularak başvurulan ilgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri bürolarına başvuru sırasında teslim edilecektir.

4: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 01-15 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

Başvuru Yapamayacaklar:

 1-Türkye’deki ve Yurtdışındaki Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) puanı ile yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan adaylar başvuru yapamaz.

2-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim programlarına yerleşen (KKTC hariç) adaylar başvuru yapamaz.

3-2018-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıranlar güz yarıyılında başvuru yapamaz.

4-Başvuru yaptıkları programa halen kayıt olduğu Üniversiteye yerleştiği ve kayıt yaptırdığı yılda öğrenci alınmamışsa bu durumdaki adaylar başvuru yapamaz.

5-Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kayıtlı iken ilişiği kesilenler başvuru yapamaz.

 

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:

Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 03-10 EYLÜL 2018 tarihleri arasında;“İlgili  Fakülte, Yüksekokullarında ” yapılacaktır.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

4)- 3 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

6)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını (Ardahan Üniversitesine) gösteren banka dekontu.

7)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

Yedek Kayıt Tarihleri: 11-14 Eylül 2018