ARÜ'den Duyurular

Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Hakkında

Duyuru Tarihi : 09 Ocak 2018

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında üniversitemize yatay geçiş ile öğrenci alınacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanlarını görmek için Tıklayınız...

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesini indirmek için Tıklayınız...

2017- 2018 Öğretim Bahar  Yarıyılı Lisans  ve önlisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

Bitiş

8.01.2018

17.01.2018

18.01.2018

19.01.2018

22.01.2018

22.01.2018

26.01.2018

29.01.2018

2.02.2018

 

A. Başvuru Koşulları 

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. 

2. Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına ve hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz. 

3. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden en az 2) olması gereklidir. 

4. İkinci öğretimde öğrenim gören  öğrenciler (hazırlık sınıfı hariç) bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10 girmek suretiyle, kontenjan dahilinde I.öğretim programına yatay geçiş müracaatı yapabilir. 

5. Açık ve uzaktan eğitimden örgün eğitim programlarına yatay geçiş müracaatı yapılabilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği örgün öğretim programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 6. Yurtdışından yapılacak yatay geçiş müracaatları, yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

7. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 150 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

 

B. Müracaat İçin Gerekli Belgeler 

1. Dilekçe (dilekçede başvurulan bölüm ve program belirtilecek ) - İndirmek için Tıklayınız...

2. Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti

3. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

4. ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.

5. Öğrencinin ders içerikleri belgesi.

 

Not: Müracaatlar son başvuru tarihlerinin mesai bitimine kadar bütün belgeler tamamlanmış olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yada posta yoluyla yapılacaktır. Posta veya kargoda yaşanan aksaklıklar nedeniyle geç gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.