ARÜ'den Duyurular

Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Hakkında

Duyuru Tarihi : 09 Ocak 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanlarını görmek için Tıklayınız...

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesini indirmek için Tıklayınız...

Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile 2014-2015-2016 Yıllarına ait Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız...

2017- 2018 Öğretim Bahar  Yarıyılı Lisans  ve önlisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

Bitiş

8.01.2018

17.01.2018

18.01.2018

19.01.2018

22.01.2018

22.01.2018

26.01.2018

29.01.2018

2.02.2018

Açıklamalar

Üniversitemiz öğrencileri ile diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz programlarına 08 Ocak 2018 -17 Ocak 2018 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

5)-Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi.

6) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname.

Notlar 

1: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.  

2: Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmamış olması gerekmektedir. (Ek Madde-1 Uygulama Esaslarını Görmek için Tıklayınız...)

3: Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair taahhütname doldurularak başvurulan ilgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri bürolarına başvuru sırasında teslim edilecektir. Taahhütnameye ulaşmak için Tıklayınız...

4: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 08 Ocak 2018 -17 Ocak 2018 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:

Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 22-26 Ocak 2018 tarihleri arasında;

“İlgili  Fakülte, Yüksekokullarında ” yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

4)- 3 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

6)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını (Ardahan Üniversitesine) gösteren banka dekontu.

7)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)