ARÜ'den Duyurular

Üniversitemize Alınacak Öğretim Üyesi İlanı

Duyuru Tarihi : 01 Aralık 2017

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0 478 211 75 19

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İşgücü piyasaları alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Bölümü/Resim Anasanat Dalı

Doçent

1

1

Plastik sanatlar alanında uzmanlaşmış olmak

Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji Bölümü

Doçent

1

1

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Şeyhülislamların hal tercümeleri konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü/ Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Dijital insani bilimler alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İşletme operasyon yönetimi konusunda doktora yapmış olmak

Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Fitososyoloji alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Hidroelektrik santrallerin optimizasyonu konusunda doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Elektronik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Doktora sonrasında katıhal lazerler ve fotonik konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Yazılım Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Çevrimiçi sınav sistemi geliştirilmesi ve teknoloji kabul düzeyinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak