ARÜ'den Duyurular

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Kısmi Zamanlı Öğrenci İlanı

Duyuru Tarihi : 28 Eylül 2017

Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinde  “Kısmi Zamanlı” statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Öğrenci çalıştıracak birimler, her bir birimde istihdam edilecek öğrencide  aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

İlgilenen öğrencilerin 13.10.2017 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızın sks web adresinde yayınlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurup başvuru yapacağı birim yetkilisine imzalatıldıktan sonra transkript belgesi ve kendi el yazısı ile yazmış olduğu özgeçmişi ile beraber Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru saatleri 08.30-12.00) Müracaatlar Komisyonca değerlendirildikten sonra kabul edilen öğrenci listeleri üniversitenin web sayfasında ilan edilecektir. Belirlenen öğrencilerle sözleşme imzalanmasını müteakip  göreve başlayacaklardır. 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALACAK BİRİMLER, KONTENJANLARI ve ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖĞRENCİLERDE ARANAN GENEL ŞARTLAR

1-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine geri ödemeli burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilerine öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. 

a)Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemiz kayıtlı öğrencisi olmak.

b)Disiplin cezası almamış olmak.

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

ç)Daha önce, sözleşmeye aykırılık nedeniyle “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” feshedilmemiş olmak.

d)Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

e)Kayıt donduran öğrenci ve uluslararası öğrenci olmamak.

f)Normal eğitim-öğrenim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.(Uzatmalı öğrenci olmamak)

g) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalıştırılacakların Ağırlıklı not ortalamalarının en az 2.00 olması ve 3 dersten başarısız olmaması gereklidir.

ğ) Kısmi Zamanlı olarak 2. , 3. , 4. Sınıf öğrencileri başvuru yapacaklardır.

2-Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler (%40 ve üzeri)  için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak uluslararası öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmamak şartları aranır.