ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar


Önceki Sayfa : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü - Komisyon Üyeleri
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Komisyon Üyeleri

ADI - SOYADI

BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM

KOMİSYON GÖREVİ

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Rektör Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Yeliz DEMİR

Göle Nihat Delibalta MYO Öğretim Üyesi

BAP Koordinatörü - Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Mustafa ŞENEL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Müdür

Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Ali BALTAKESMEZ

Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ERBİL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZTÜRK

Güzel Sanatlar Fakültesi

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem EŞTÜRK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan DEDE

Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAYĞIN

Mühendislik Fakültesi

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKÇAKAYA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Komisyon Üyesi

Kubilay ARAS

Genel Sekreterlik

RaportörYukarı
K.V.K.K.