ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Telefon : 0478 211 7575
Adres : Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi Binası Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : lisansustuegitim@ardahan.edu.tr

Genel Tanıtım
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Kuruluş:

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 4 Ekim 2019 tarih ve 30908 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 1614 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur.

Gelişim: 

Enstitümüz  2011-2012  Öğretim  Yılında;  İnsani  Bilimler  ve  Edebiyat  Fakültesi Binasında; Türk Dili ve Edebiyatı  Ana Bilim Dalı Bünyesinde 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 109 tezli yüksek lisans, 21 doktora olmak üzere 130 kişi mezun olmuştur. Kuruluşundan buyana Ana Bilim Dallarının sayısı 18’e yükselmiştir.

Lisansüstü Öğrenci Sayıları : Lisansüstü Öğrenci sayılarına ulaşmak için Tıklayınız .

Ana Bilim Dalı

Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapılan programlar ilgili tablo aşağıdaki gibidir. 

 

Programlar

Yüksek Lisans

  Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

ü 

 ü 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

ü 

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı

ü 

 

İşletme Ana Bilim Dalı

ü 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

ü 

 

Tarih Ana Bilim Dalı

ü

 

Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

ü

 

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

ü

 

Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

ü

 

Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

ü

 

Sosyoloji Ana Bilim Dalı

ü

 

Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı

ü

 

Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı

ü

 

İktisat Ana Bilim Dalı

ü

 

İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı

ü

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı   

ü

 

Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı

ü

 

Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı

ü

 

 

Sayı

Yüksek Lisans

Doktora

Tezsiz Yüksek Lisans

Ana Bilim Dalı Sayı

19

1

0

Bilim Dalı Sayı 

35

5 

0 

           
 

 

Misyon

Kapsamlı ve katılımcı programlarla yenilikçi organizasyonlarda görev alabilecek, analitik düşünen, etik değerleri yüksek, alanlarında liderlik yapabilecek, bilim üreten ve bunun topluma aktarılmasını sağlayan nitelikli mezunlar yetiştirebilmek. Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde üniversitelerdeki gelişmeleri takip etmek, onlarla işbirliği yaparak çağdaş uygarlık düzeyinde eğitim ve öğretim yapmak.

Vizyon

En üst düzey kalite standartlarında günceli yakalayan öğretim, evrensel ölçekte araştırma ortamı, girişimciliği destekleyen programlar, uluslararası işbirliği ve katılım, yerel ve ulusal gelişime katkı için yol ve yöntemler belirlemektir. 

Yer: Enstitü 2013 yılı Kasım ayından itibaren Çamlıçatak Kampüsü İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi binasının üçüncü katında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Enstitümüz, Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu ile Müdür, Müdür Yardımcısı, Sekreter ve İdari Personelle faaliyetlerini yürütmektedir. Bu birimler Enstitü ve Anabilim Dallarımızda lisansüstü öğretimin yürütülmesini, sonuçlandırılmasını ve koordinasyonunu sağlar. 

Akademik ve idari personelin terfisi, öğrenci seçimi, tüm düzeylerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini, kurumun misyon ve amaçları doğrultusunda; yasa ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak yürütür.

Merkezi düzeydeki yöneticilerin, idari birimlerin ve Fakülte/Enstitünün rolleri ilgili Yönetmelikler/Kanunlar çerçevesindedir. Kurumumuzla Fakülteler arasındaki koordinasyon iyi bir şekilde yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim ve idari hizmetlere ilişkin sorunlarını gidermede kurumumuz yönetimi, ilgili öğretim elemanları ile işbirliği yapmaktadır.        

İnsan Kaynakları

Sürekli kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurum başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bir kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru, etkin ve verimli bir şekilde organize edebilmesi gerekir. Bunun için de çalışanlar; bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmeli ve bu alanlarda yükselmelerine imkan sağlanmalıdır. Ardahan Üniversitesi, genel personel ve ücret politikaları gibi çalışanlarının hareket alanlarını kısıtlayan bazı faktörleri göz önünde bulundurarak, insan kaynaklarını nasıl geliştirebileceğini sürekli olarak sorgulamakta ve bu doğrultuda çalışanların çağdaş tekniklerden yararlanmasını sağlamaktadır.

Enstitünün Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar

Günümüzde, lisans eğitiminden sonra daha üst düzeyde uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve lisansüstü eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Amaç, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma ve inceleme yapacak elemanlar yetiştirmektir

Enstitümüz, büyük bir sorumluluk ve özveriyle; üstün nitelikli, çağdaş, dinamik; özgüvenli insanlar yetiştirip, aklı ve bilimsel düşünceyi ilke edinerek, katılımcı ve çağdaş anlayışla evrensel değerlere bağlı lisansüstü programlarla değişik birimlerin uzman ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Stratejik Hedefler

Bu çalışmaların sonuçlarının uygulanabilir olmasını sağlamak ve bu alanlarda bilim adamı yetiştirmektir.

Hedef; Lisansüstü eğitimi düzenlemek, yürütmek, programlar hazırlayıp sürdürmek ve sonuca ulaştırmaktır.

Temel Politikalar ve Öncelikleri

Enstitümüzde,  eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri düzenli bir şekilde yapılarak, kaliteyle ilgili hususlar Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitümüz Kurullarında görüşülerek, giderilmesi gereken eksiklikler ile bu konuda önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

Enstitümüz Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili, çerçeve yönetmeliğine bağlı kalarak, uygulama farklılıklarını en aza indirgemek amacıyla diğer enstitülerle birlikte yeni düzenlemeler yapmaktadır.

Yönetim

Enstitü Yönetimi 

Prof. Dr. Mustafa ŞENEL - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yrd.

Halil İbrahim BAŞTUĞ - Enstitü Sekreteri (Raportör)

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ŞENEL - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yrd.

Doç Dr. Mehmet ARSLAN - Enstitü Kurulunca Seçilen Üye

Doç. Dr. Ali Kemal ÇELİK - Enstitü Kurulunca Seçilen Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem EŞTÜRK - Enstitü Kurulunca Seçilen Üy

Halil İbrahim BAŞTUĞ - Enstitü Sekreteri (Raportör)

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ŞENEL - Müdür (Başkan) - Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT - Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Refet Yalçın BALATA - Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Musa DUMAN - Felsefe Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Makbule SARIKAYA - Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şerafettin ÖZBEY - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Bülent KURTİŞOĞLU - Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sibel CENGİZ - İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı, Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN - Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ali Kemal ÇELİK - İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Halit BOZ - Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ahmet ATALAY - Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Berivan VARGÜN - Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Cihan TUNCER - Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin DURSUN - Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ BOZKURT - İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı Başkanı

Halil İbrahim BAŞTUĞ - Enstitü Sekreteri, Raportör

İdari

Halil İbrahim BAŞTUĞ - Enstitü Sekreteri

Özge PARLAK - Sürekli İşçi

Sedan ÇAKMAK - Sürekli İşçi

Hakan KAYA - Sürekli İşçi

 

Mevzuat

 

Formlar ve Dilekçeler

TEZ YAZIM KILAVUZU
Tez Yazım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...(WORD Formatı)

Seminer Yazım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız……(WORD Formatı)

SEMİNER YAZIM KILAVUZU

Yüksek Lisans

·         Yüksek Lisans Tez Öneri Formu 

·         Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu 

·         Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı 

Doktora

·         Doktora Yeterlik Başvuru Formu

·         Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu

·         Yeterlik Yazılı/Sözlü Sınav Değerlendirme Formu

·         Doktora Tez Öneri Formu

·         Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

·         Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formu

·         Doktora Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu

Ortak Belgeler

·        Seminer Sunum Formu 

·        Araştırma İzni İstek Formu

·        Tez Ön Değerlendirme Formu

·        Danışman Öneri Formu

 ·     Tez Danışmanı Değişikliği Öneri Formu

·     Tez Eş Danışman Öneri Formu       

·      Tez Başlığı Değişiklik Formu

·      Tez Kabul Tutanağı Formu 

·       Etik Komisyon Muafiyet Formu

·      Tez Orijinallik Raporu Formu

Diğer

Tez Teslim Süreci

Tez Savunma Sınavı Yapıldıktan Sonra 

  1. Tez savunma tutanakları 3 gün (uzaktan yapılan savunmalar için 10 gün) içerisinde enstitüye teslim edilmelidir.
  2. Savunma tarihinden itibaren tez 1 ay içerisinde enstitüye teslim edilmelidir.
  3. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış olan tez (danışman kontrolünden sonra) PDF formatında lisansustuegitim adresine Enstitü onayı      için gönderilmelidir (ortalama 1-3 iş günü içerisinde geri dönüş yapılacaktır). Gönderilecek dosya adı ve e- posta konu alanı Ad Soyad_YL/DR Tezi şeklinde olmalıdır.
  4. Tez Teslim Evrakları

a.  Tez basılı olarak 1 nüsha teslim edilecektir. Elektronik ortamda doldurulmuş formlar ıslak imzalı olmalıdır.

b.  Tez ayrıca 1 adet CD içinde teslim edilecektir. Elektronik ortamda doldurulmuş formlar imzasız olmalıdır. CD’nin içindeki dosya aşağıdaki gibi oluşturulmalıdır:

·    Tezin tamamı, elektronik ortamda doldurulmuş formlar.

·    Dosya adı: Referans No_Ad Soyad_Yl/Dr şeklinde verilmelidir.
Not: Referans numarası YÖK Tez Merkezine üye olurken düzenlediğiniz tez veri giriş formundaki numaradır.

c.      YÖK sayfasında yer alan Tez Veri Giriş Formu ıslak imzalı 1 adet çıktısı.   
 

Öğrenci İşlemleri

Başvurular...(tıklayınız)

Kayıt ve Program Yenileme...(tıklayınız)

Diploma İşlemleri

Diplomaların Teslim Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar:

* Öğrenci tarafından ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilişik kesme süreci başlatılmalıdır.

* Enstitümüzde lisansüstü eğitim alan (Tezli Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilerimiz, ilgili programları bitirdiklerinde diplomalarını almak için Enstitümüze şahsen ya da noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından başvurulması gerekmektedir.

* Aksi takdirde Enstitümüzce kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

Haftalık Ders Programları

İşletme Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Sosyoloji Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

İktisat Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Tarih Ana Bilim Dalı Haftalık Ders Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Haftalık Ders Programı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Haftalık Ders Programı

Öğretim PlanlarıYukarı
K.V.K.K.