ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Telefon : 0478 211 7575
Adres : Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi Binası Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : lisansustuegitim@ardahan.edu.tr


DuyurularGenel Tanıtım
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Kuruluş: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 4 Ekim 2019 tarih ve 30908 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 1614 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur.

Gelişim: 

Enstitümüz  2011-2012  Öğretim  Yılında;  İnsani  Bilimler  ve  Edebiyat  Fakültesi Binasında; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalı Bünyesinde 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 109 tezli yüksek lisans, 21 doktora olmak üzere 130 kişi mezun olmuştur. Kuruluşundan buyana Anabilim Dallarının sayısı 11’e yükselmiştir.

Lisansüstü Öğrenci Sayıları : Lisansüstü Öğrenci sayılarına ulaşmak için Tıklayınız .

Ana Bilim Dalı

Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapılan programla ilgili tablo aşağıdaki gibidir.  

Programlar

  

·         TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

·         Yeni Türk Edebiyat   Y.L./DR

·         Eski Türk Edebiyatı   Y.L./DR

·         Türk Halk Edebiyatı   Y.L./DR

·         Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Y.L./DR

·         Türk Dili ve Edebiyatı   Y.L./DR

·         SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

·         Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi   Y. L

·         BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

·         Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği   Y.L

·         Spor Yöneticiliği   Y.L

·         Hareket ve Antrenman   Y. L

·         İŞLETME ANA BİLİM DALI

·         İşletme   Y. L

·         ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI

·         Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Y. L

·         TARİH ANA BİLİM DALI

·         Eski Çağ Tarihi   Y. L

·         Yeni Çağ Tarihi   Y. L

·         Yakın Çağ Tarihi Y. L

·         Orta Çağ Tarihi    Y. L

·         Genel Türk Tarihi   Y. L

·         Türkiye Cumhuriyeti Tarihi   Y. L

·         RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

·         Rus Dili ve Edebiyatı   Y. L

·         TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

·         Hadis   Y. L

·         Kelam   Y. L

·         Arap Dili ve Belagati   Y. L

·         İslam Hukuku   Y. L

·         Tefsir   Y. L

·         Tasavvuf   Y. L 

 

·         SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI

·         Sosyoloji   Y. L

·         SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI

·         Sanat Tarihi    Y. L

·         BİYOTEKNOLOJİ ANA BİLİM DALI

·         Biyoteknoloji   Y. L / (Disiplinler arası)

·         ÇEVRE SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI

·         Çevre Sağlığı   Y. L / (Disiplinler arası)

·         İKTİSAT ANA BİLİM DALI

·         İktisat Y. L

·         İLERİ TEKNOLOJİLER ANA BİLİM DALI

·         İleri Teknolojiler Y.L (Disiplinler arası)

·         SAĞLIK YÖNETİMİ

·         Sağlık Yönetimi Y.L

·         ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

·         Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y.L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misyon

Kapsamlı ve katılımcı programlarla yenilikçi organizasyonlarda görev alabilecek, analitik düşünen, etik değerleri yüksek, alanlarında liderlik yapabilecek, bilim üreten ve bunun topluma aktarılmasını sağlayan nitelikli mezunlar yetiştirebilmek. Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde üniversitelerdeki gelişmeleri takip etmek, onlarla işbirliği yaparak çağdaş uygarlık düzeyinde eğitim ve öğretim yapmak.

Vizyon

En üst düzey kalite standartlarında günceli yakalayan öğretim, evrensel ölçekte araştırma ortamı, girişimciliği destekleyen programlar, uluslararası işbirliği ve katılım, yerel ve ulusal gelişime katkı için yol ve yöntemler belirlemektir. 

Yer: Enstitü 2013 yılı Kasım ayından itibaren Çamlıçatak Kampüsü İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi binasının üçüncü katında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Enstitümüz, Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu ile Müdür, Müdür Yardımcısı, Sekreter ve İdari Personelle faaliyetlerini yürütmektedir. Bu birimler Enstitü ve Anabilim Dallarımızda lisansüstü öğretimin yürütülmesini, sonuçlandırılmasını ve koordinasyonunu sağlar. 

Akademik ve idari personelin terfisi, öğrenci seçimi, tüm düzeylerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini, kurumun misyon ve amaçları doğrultusunda; yasa ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak yürütür.

Merkezi düzeydeki yöneticilerin, idari birimlerin ve Fakülte/Enstitünün rolleri ilgili Yönetmelikler/Kanunlar çerçevesindedir. Kurumumuzla Fakülteler arasındaki koordinasyon iyi bir şekilde yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim ve idari hizmetlere ilişkin sorunlarını gidermede kurumumuz yönetimi, ilgili öğretim elemanları ile işbirliği yapmaktadır.        

İnsan Kaynakları

Sürekli kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurum başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bir kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru, etkin ve verimli bir şekilde organize edebilmesi gerekir. Bunun için de çalışanlar; bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmeli ve bu alanlarda yükselmelerine imkan sağlanmalıdır. Ardahan Üniversitesi, genel personel ve ücret politikaları gibi çalışanlarının hareket alanlarını kısıtlayan bazı faktörleri göz önünde bulundurarak, insan kaynaklarını nasıl geliştirebileceğini sürekli olarak sorgulamakta ve bu doğrultuda çalışanların çağdaş tekniklerden yararlanmasını sağlamaktadır.

Enstitünün Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar

Günümüzde, lisans eğitiminden sonra daha üst düzeyde uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve lisansüstü eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Amaç, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma ve inceleme yapacak elemanlar yetiştirmektir

Enstitümüz, büyük bir sorumluluk ve özveriyle; üstün nitelikli, çağdaş, dinamik; özgüvenli insanlar yetiştirip, aklı ve bilimsel düşünceyi ilke edinerek, katılımcı ve çağdaş anlayışla evrensel değerlere bağlı lisansüstü programlarla değişik birimlerin uzman ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Stratejik Hedefler

Bu çalışmaların sonuçlarının uygulanabilir olmasını sağlamak ve bu alanlarda bilim adamı yetiştirmektir.

Hedef; Lisansüstü eğitimi düzenlemek, yürütmek, programlar hazırlayıp sürdürmek ve sonuca ulaştırmaktır.

Temel Politikalar ve Öncelikleri

Enstitümüzde,  eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri düzenli bir şekilde yapılarak, kaliteyle ilgili hususlar Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitümüz Kurullarında görüşülerek, giderilmesi gereken eksiklikler ile bu konuda önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

Enstitümüz Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili, çerçeve yönetmeliğine bağlı kalarak, uygulama farklılıklarını en aza indirgemek amacıyla diğer enstitülerle birlikte yeni düzenlemeler yapmaktadır.

Tez Yazım Kılavuzu


GÜNCEL TEZ YAZIM KILAVUZU
Tez Yazım kılavuzuna ulaşmak için Tıklayınız...(WORD Formatı)

Etik Komisyon Muafiyet Formu

Tez Orijinallik Formu


Akademik

Türk Dil ve Edebiyatı yüksek lisans ders listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Türk Dil ve Edebiyatı doktora ders listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bilimsel hazırlık programı ders listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans ders listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Yüksek Lisans Tez Konuları

Doktora Tez Konuları

Öğrenci İşlemleri
Akademik FormlarYÜKSEK LİSANS FORMLARI


DOKTORA FORMLARI

1- ÖĞRENCİ KESİN KAYIT FORMU

2- ADRES-İLETİŞİM BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU

3- ANABİLİM DALLARI ARASINDA GEÇİŞ İSTEK FORMU

4- ARAŞTIRMA İZNİ İSTEK FORMU

5- ASKERLİK SEVK TEHİRİ İPTAL FORMU

6- ASKERLİK TERHİS BİLDİRİM FORMU

7- BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU

8- DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

9- DOKTORA TEZ JÜRİSİ ÖNERİ FORMU

10- DOKTORA TEZ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

11- DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI ORTAK RAPORU

12- DOKTORA YETERLİK BAŞVURU FORMU

13- DOKTORA YETERLİK JÜRİ BELİRLEME FORMU

14- ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU

15- KAYIT DONDURMA İSTEK FORMU

16- KAYIT SİLDİRME İSTEK DİLEKÇESİ

17- ÖĞRENCİ DERS EKLEME-BIRAKMA FORMU

18- ÖĞRENCİLİK KAYDININ AÇILMASI İSTEK FORMU

19- ÖZEL ÖĞRENCİLİK İSTEK FORMU

20- ÖZEL ÖĞRENCİLİKTE ALINAN DERSLERİN KREDİYE SAYILMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

21- SEMİNER SUNUM FORMU

22- TEZ BEYAN FORMU

23- TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU

24- TEZ EŞ DANIŞMAN (II. DANIŞMAN) ÖNERİ FORMU

25- TEZ İZLEME KOMİTESİ ARA RAPOR FORMU

26- TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU

27- TEZ KABUL TUTANAĞI FORMU

28- TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

29- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

30- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU (Enstitü)

31- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT FORMU

32- YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

33- YETERLİK SINAV DEĞERLENDİRME FORMU

34- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALMA İSTEK FORMU

Öğretim Üyesi FormlarıÖĞRETİM ÜYESİ FORMLARI

Bölüm Müfredatları

BÖLÜM MÜFREDATLARIYukarı