ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Engelli Öğrenci Birimi

Telefon : 0478 211 7575
Faks : 0478 211 75 09
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75000, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : engelliogrencibirimi@ardahan.edu.tr


Duyurular


Hakkımızda

Sevgili Öğrenciler, 

Ardahan Üniversitesi Engelli Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit eden ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyen, planlar doğrultusunda uygulayan, geliştiren ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendiren bir birimdir.

Yönerge ve Yönetmelik

özürlü yerine engelli yazılması hakkında kanun
engelli öğrenci birimi yönetmeliği yeni resmi gazete

Özürlü yerine engelli yazılması hakkında kanun

Engelli öğrenci birimi yönergesi

Engelli öğrenci birimi yönetmeliği

Engelli Üniversite Birimi Olarak Faaliyetlerimiz Şunlardır:
1. Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerimizin yardımcı araç-gereçlerinin temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
2. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hâle getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
3. Akademik ve idari personelimiz için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitimler yapmak,
4. Engelli öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelli öğrencilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,
5. Engelli öğrencilerin üretim, kendine bakım ve boş zaman aktivitelerinde fonksiyonel kapasiteleri ve toplumsal katılımları için program ve projeler geliştirmek,
6. Konu ile ilgili yayınlar yapmak, seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

Engelli Üniversite Birimine Kimler Başvurabilir?
Kayıt sisteminde UCAS kodları kullanılacak ve gizlilik ilkesine dikkat edilecektir. Kullanılacak UCAS kodları aşağıda belirtilmiştir:

UCAS kodları
1. Spesifik öğrenme güçlükleri (disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite)
2. Kısmi ve total görme engelli
3. Kısmi veya total işitme engelli
4. Mobilite güçlüğü veya tekerlekli sandalye kullanıcısı
5. Otistik spektrum bozukluğu / Aspergers sendromu
6. Zihinsel sağlık problemi
7.Görünmeyen özür (diabet, epilepsi, kalp problemi, böbrek yetmezliği, organ nakli)
8. Yukarıdakilerden iki veya daha fazlası
9. Diğer özür

Engellilik durumunun tespitinde sizlerin beyanı esas alınır. Engellilik oranı bu konuda söz konusu değildir ancak gerekli olan yasal haklardan (muafiyet, burs, yardımcı cihazlardan yararlanma gibi ) yararlanabilmeniz için engelli raporu istenmektedir.
Sevgili öğrenciler, engellerin olmadığı bir üniversite ortamında eğitim alabilmeniz ve sizlere yarımcı olabilmemiz için bize ulaşmanız yeterlidir. Engelleri beraber aşabilmemiz için Üniversite Birim Danışmanı Öğr. Gör. Betül AŞCIya başvuru yapmanız gerekmektedir.

İletişim

Adres Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan
Engelli Öğrenci Birimi İletişim No 0 478 211 75 75 (Öğr. Gör. Betül AŞÇI) 
Dahili No 5423
E-Posta Adresi engelliogrencibirimiYukarı
K.V.K.K.