ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Telefon : 0478 211 7568
Adres : Fevzi Çakmak Mah. Çevreyolu Sok .No: 29 Göle/Ardahan 75700
E-Posta : gmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Kuruluş
İşletme Yönetimi Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Göle Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İşletme Yönetimi alanında önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve kayıt koşulları; Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim yönergesine tabidir.
Meslek liselerinin; (Ticaret lisesi vb.), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel hizmetler, işletme, İşletmecilik, Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret vb. bölümlerinden mezun olanlar “İşletme Yönetimi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda ek yerleştirme ile kontenjan açığı olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

İşletme Yönetimi Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için;
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak. Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin;
• Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek.
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Altı hafta (30 iş günü) staj yapma zorunluluğu vardır.

Program Profili

İşletme Yönetimi Programı, işletme alanında ara eleman olarak görev yapabilecek bireyler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, İşletme Yönetimi ile ilgili olan dersleri içermekle beraber üretim ve hizmet sektöründeki işlerin yerine getirilmesi için üretimden pazarlamaya, insan kaynakları yönetiminden muhasebeye, ekonomiden finansmana birçok işletme fonksiyonları hakkında bilgi birikimine sahip işletmeciler yetiştirir; yani, işletmeler hakkında genel bir bakış açısına sahip olmayı öğreterek diğer bölümlerden ayrılır. Bu bağlamda öğrencilerimize, işletme yönetimi alanında kalifiye bir eleman olarak görev yapabilecek düzeyde eğitim alma imkânı sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İşletme Yönetimi Programı mezunları kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler. Bunun için planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevlerin yanında; ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için plan yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

“İşletme Yönetimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine dikey geçiş yapabilirler.
Ayrıca sınavsız direkt kayıt ise, öğrencilerin iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin: İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup-olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. İlgili öğretim elamanı quiz, derse katılım, dönem ödevi, proje vb. öğretim çıktılarını, ara sınav ve dönem sonu sınavına etki ettirebilir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterli olup, öğrencilerin zorunlu stajlarını tamamlamaları ve staj dosyalarının Yüksekokulumuzca kabul edilmesi gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları

Göle Meslek Yüksekokulu, Üniversitemize tahsis edilmiş olan belediye hizmet binası arsası ile birlikte yaklaşık 1600 m2 alana sahip olup önünde yaklaşık 14000 m2 park alanı bulunmaktadır. Bu bina eğitim – öğretim amaçlı kullanılacaktır. Aynı anda 50 kişiye hizmet verebilecek ve içinde 50 bilgisayarın olduğu 100m2 alana sahip 1 adet bilgisayar laboratuvarımız mevcuttur. Ayrıca İşletme Yönetimi alanında 1000’e yakın mesleki kitabın bulunduğu mini kütüphane yer almaktadır. Bunların yanında İşletme Yönetimi Programı kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, araştırma ve toplumsal hizmetlerdeki tüm süreçler için gerekli kaynağı bulma kapasitesine Ardahan Üniversitesi bünyesinde sahiptir.

Ders müfredatı için Tıklayınız...Yukarı