ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Gıda İşleme Bölümü

Telefon : 0478 211 7568
Adres : Fevzi Çakmak Mah. Çevreyolu Sok .No: 29 Göle/Ardahan 75700
E-Posta : gmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Kuruluş
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Göle Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Süt Ve Ürünleri alanında önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim yönergesine tabidir.
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Altı hafta (30 iş günü) staj yapma zorunluluğu vardır.

Program Profili

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı gıda sektörünün ve bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Hayvancılığa dayalı ham maddelerin güvenli işlenerek üretimlerini sağlamak, gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıdalar üretmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek, ürün çeşitliliğini arttırmak, böylece insanlara kaliteli ve sağlıklı ürünler sunarak bu yöndeki ihtiyacı karşılamak programın hedeflerindendir. Ülkemizin Avrupa Birliği ile entegrasyonu bu açıdan ele alınırsa üretilen gıdaların belirli bir kalite standartlarının üstünde olması gerekmektedir. Bu amaçlara ulaşmada en önemli unsurlardan birisi, bilgi ve uygulama becerisi yüksek ara elemanların yetiştirilmesi ve istihdamıdır. Bu amaçla programda yetiştirilen Süt ve Ürünleri Teknikeri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde süt ve ürünleri üreten, süt ve ürünlerinden numune alarak mikrobiyolojik, duyusal, fiziksel ve kimyasal analizleri yaparak analiz sonuçlarını standartlara ve mevzuata uygun olarak değerlendiren, insan kaynaklarını yönetme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerin ilgili birimleri, fakülteler ve yüksekokullar, resmi kuruluşlar, kamu kuruluşları (Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Hıfzıssıhha vb.), özel kuruluşlar (süt sanayinde, üretim veya kalite kontrol departmanları, gıda laboratuarları vb.)’da iş sahibi olabilmektedirler. Ayrıca alanlarıyla ilgili kendi üretim ünitelerini veya iş yerlerini kurma yeteneğine de kavuşmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Süt ve Ürünleri Programında ön lisansını tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde lisans programlarından Süt Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik bölümlerine geçiş yapıp eğitimlerini sürdürebilirler. Bunun yanında Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat programlarına kayıt yaptırıp öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir.Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki
aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. İlgili öğretim elamanı quiz, derse katılım, dönem ödevi, proje vb. öğretim çıktılarını, ara sınav ve dönem sonu sınavına etki ettirebilir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterli olup, öğrencilerin zorunlu stajlarını tamamlamaları ve staj dosyalarının Yüksekokulumuzca kabul edilmesi gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları

Göle Meslek Yüksekokulu, Üniversitemize tahsis edilmiş olan belediye hizmet binası arsası ile birlikte yaklaşık 1600 m2 alana sahip olup önünde yaklaşık 14000 m2 park alanı bulunmaktadır. Bu bina eğitim – öğretim amaçlı kullanılacaktır. Aynı anda 50 kişiye hizmet verebilecek ve içinde 50 bilgisayarın olduğu 100m2 alana sahip 1 adet bilgisayar laboratuvarımız mevcuttur.

Ders müfredatı için Tıklayınz...Yukarı