ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Telefon : 0478 311 2232
Faks : 0478 311 22 35
Adres : Çıldır Merkez / Ardahan 75400
E-Posta : cmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Kuruluş
Lojistik Programı; öğrencilerini, alanında gerekli teknik bilgiye sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, bilgi birikimini hızla harekete dönüştürebilecek pratiklik ve esneklikte olmanın öneminin bilincinde, iş kültürüne sahip, ülkemizi ve dünyamızı sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel olarak da takip edebilen, iletişim becerileri yüksek, üretim ve hizmet sektörlerindeki yerel ve uluslararası tüm şirketlerin lojistik süreçlerinde talep edilen birer uzman olarak yetiştirme hedefinde Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece
Program mevcut olan (Toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Lojistik Bölümü ön lisans diploması verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Meslek Elemanı Ünvanı” ile iş hayatına atılır.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2.YGS-6 puan türünde yeterli puan almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lojistik Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.
Yurt içi üniversitelerden geçişler için;

  • Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek,

  • Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak,

  • 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak,

  • Disiplin cezası almış olmamak,

  • Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin;
  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek,

  • Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek,

  • Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak,

  • 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak,

  • Disiplin cezası almış olmamak,

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program mevcut olan (Toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.

Program Profili
Küreselleşmenin, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzde, “tüketici tatmini” ve “tüketici odaklı işletme” anlayışı daha da önem kazanmaktadır. Tüketici, artık ürünün sadece temel işlevlere sahip olması ile tatmin olmamakta, ürünü “en kaliteli, en ucuz ve en çabuk” üçlü şeklinde talep etmektedir, “Lojistik” bu üçlü talebin yerine getirilmesindeki en önemli unsurlardan biridir ve “Müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde gelişen lojistik uygulamaları, coğrafi konumundan dolayı stratejik önemini her zaman hissettiğimiz ülkemizde ve küreselleşen dünyada önemini ve kalıcılığını gittikçe artırmaktadır. Bugün şirketler üretim aşamasında maliyetleri düşürmek yerine, doğru lojistik süreçlerini uygulayarak nakit akışlarını ve karlılıklarını artırmayı ve aynı zamanda ürünlerin tedariğini en kısa zamanda sağlayarak müşteri memnuniyetini kazanmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda lojistik programı mezunları, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçiler ile mühendisler ve yöneticiler arasındaki koordinasyonu sağlayan meslek elemanları olarak her safhada çok önemli roller üstlenmektedirler.

Mezunların İstihdam Alanları
Lojistik Programı mezunu öğrenciler üretim ve hizmet firmalarının lojistik, satın alma, tedarik zinciri, planlama, üretim ve pazarlama bölümlerinde, perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde, şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilecek, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenip danışmanlık yapabilecek ya da kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebilme imkânlarına sahip olabilecek, her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara, deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda ve kargo işletmelerinde görev alabilecek, lojistik konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde kendilerine rahatlıkla yer bulabileceklerdir. Lojistik Programı’ndan mezun olanlar; Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Belediyeler vb. gibi kamu kurumlarında da çalışabilme olanaklarına sahip olabileceklerdir.


Üst Derece Programlara Geçiş
İki yıllık yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler; “Lojistik, İşletme, Lojistik Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi” gibi lisans programlarına geçiş yaparak mesleki bilgilerini geliştirme ve ilerleme imkanına da sahiptirler.

Sınav, Ölçme ve Değerlendirme
Lojistik Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav %40, dönem sonu sınavı %60 oranında etkili olmaktadır. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir bir dönemde aldığı derslerin not ortalaması 2.00’ın üstünde olan bir öğrenci, harf notu olarak DC aldığı dersten de başarılı sayılmaktadır.

Mezuniyet koşulları
Mezuniyet için öğrenciler, 4.00 üzerinden 2.00akademik ortalamaya sahip, her dersi başarıyla tamamlamış olmalı ve 30 iş günü staj yapmalıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Lojistik Bölümü dersleri Çıldır Meslek Yüksekokulu binasında yer alan dersliklerde verilmektedir. Ayrıca, tam donanımlı bilgisayar salonları ve projeksiyon cihazları sunum ve projeler için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte uygulamaları dersler için kent genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilmekte, staj olanakları ile öğrencilerin kurumsal bilgilerini alanda geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığıyla ile her türlü araştırma imkânının yanı sıra, üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedir.

 

PROGRAM MÜFREDATLARI

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

D kodu Ders Adı Z/S T U D. saati AKTS
TRD101. Türk Dili I Z 2 0 2 2
AİT101. A.İ.İ.T. I Z 2 0 2 2
YBD101. Yabancı Dil I. (İngilizce) Z 4 0 4 4
LOJ103. İşletme Z 3 0 3 4
LOJ105. Ticaret Hukuku Z 2 0 2 4
LOJ107. Temel Bilgisayar Kull. Tekn. Z 2 2 4 5
LOJ109. Lojistiğin Temel İlkeleri I Z 4 0 4 5
LOJ111. Ticari Matematik Z 2 0 2 4
  Toplam   21 2 23 30

1.SINIF BAHAR YARIYILI

D kodu Ders Adı Z/S T U D. saati AKTS
TRD102. Türk Dili II Z 2 0 2 2
AİT102. A.İ.İ.T. II Z 2 0 2 2
YBD102. Yabancı Dil II (İngilizce) Z 4 0 4 4
YZS102. Staj Z       8
LOJ104. Lojistik İktisadı Z 4 0 4 5
LOJ106. Genel Muhasebe Z 2 0 2 5
LOJ108. Mesleki Yazışma Teknikleri Z 2 0 2 4
  Toplam    16  0 16 30

2.SINIF GÜZ YARIYILI

D kodu Ders Adı Z/S T U D. saati AKTS
LOJ201. Ulaştırma Mevzuatı Z 2 0 2 4
LOJ203. Taşımacılık Sistemleri ve Yük Güvenliği M 2 0 2 4
LOJ205. Depolama ve Tedarik Teknikleri M 2 0 2 4
LOJ207. Yönetim ve Organizasyon Z 2 0 2 3
  Toplam   8   8 15
  Seçmeli dersler  
LOJ209. Uluslararası İktisat S 2 0 2 3
LOJ211. Uluslararası Ticari Belgeler S 2 0 2 3
LOJ213. Lojistiğin Temel İlkeleri II S 2 0 2 3
LOJ215. Genel İktisat S 2 0 2 3
LOJ217. Temel Hukuk S 2 0 2 3
LOJ219. Pazarlama İlkeleri S 2 0 2 3
LOJ221. İstatistik S 2 0 2 3
LOJ223. Kalite Yönetimi Standardizasyonu S 2 0 2 3
LOJ225. Terminal Planlaması ve Yönetimi S 2 0 2 3
LOJ227. Ekonomik Entegrasyonlar S 2 0 2 3
LOJ229. Dış Ticaret İşlemleri Muh. S 2 0 2 3
LOJ231. Sektörel Entegrasyonlar ve Loj. Çözümleri S 4 0 4 6
LOJ233. Tedarik Zinciri Yönetimi S 3 0 3 3
LOJ235. Denizyolu Taşımacılığı ve Liman Yönetimi S 3 0 3 3
LOJ237. Çağdaş Dünya Tarihi S 2 0 2 3
LOJ239. Girişimcilik S 4 0 4 6
  Toplam   38   38 54

2.SINIF BAHAR YARIYILI

D kodu Ders Adı Z/S T U D. saati AKTS
LOJ202. Gümrükleme Z 2 0 2 5
LOJ204. Uluslararası Vergilendirme Z 2 0 2 5
LOJ206. E - Ticaret Z 2 0 2 5
  Toplam   6   6 15
  Seçmeli dersler  
LOJ208. Lojistiğin Temel İlkeleri II Z 2 0 2 3
LOJ210. Tehlikeli Madde Taşımacılığı S 2 0 2 3
LOJ212. İş ve S.G. Hukuku S 2 0 2 3
LOJ214. Dış Ticaret ve İşlemleri Z 2 0 2 3
LOJ216. Girişimcilik S 4 0 4 6
LOJ218. Araştırma Yöntem ve Teknikleri S 2 0 2 3
LOJ220. Proje S 2 0 2 3
LOJ222. Türkiye AB İlişkileri S 2 0 2 3
LOJ224. II. Yabancı Dil Rusça S 4 0 4 6
LOJ226. Lojistik Maliyet Analizi S 3 0 3 3
LOJ228. Lojistik Sigortacılığı Z 2 0 2 3
LOJ230. Fiziksel Dağıtım Sistemleri Z 2 0 2 3
  Toplam   29   29 42

 Yukarı