ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Telefon : 0478 311 2232
Faks : 0478 311 22 35
Adres : Çıldır Merkez / Ardahan 75400
E-Posta : cmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Dış Ticaret Programı

(Şu an öğrenci alınmamaktadır.)

Kuruluş

Dış Ticaret Programı; büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve Gümrük Mevzuatı’na uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Dış Ticaret Programı / Dış Ticaret Programı Mezuniyet Şartı

Ardahan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin (1) bendinde belirtilen mezun olma şartlarını (genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır) sağlayan ve mezuniyet için kazanılması gereken minimum 120 AKTS tamamlayan öğrenciler, bu yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyet ve ön lisans diplomasını almaya hak kazanır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Dış Ticaret Programı / Dış Ticaret Programı Dikey Geçiş

Dış Ticaret Bölümü mezunları yaşam boyu öğrenme kapsamında Ardahan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11. maddesinin (1) bendinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkânına da sahiptirler.

Dış Ticaret Programı / Dış Ticaret Programı Mezuniyet Sonrası İş Bulma Olanakları

Dış Ticaret Programından başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, AB temsilciliklerinde, gümrük komisyoncuları yanında, nakliye firmalarının uygun bölümlerinde görev alabileceklerdir.Yukarı