"Işığa Karışın" ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
İLETİŞİM

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000

+90 478 211 75 75 (Santral)

+90 478 211 75 09 (Faks)


Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Telefon : 0478 211 75 75
Faks : 0478 211 75 09
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75000, Merkez/ARDAHAN


Merkezin Amaçları

Merkezin amacı; yurt dışından gelen öğrencilere Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’den yurt dışına gidecek olan öğrencilere yabancı dil eğitimi vermek, Türkiye’yi ve Türk dilini, edebiyatını, sanatını ve kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktır.

Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi,  yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

  • Ardahan Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak;

  • Sertifikaya yönelik dil eğitimi ve öğretimi yapmak;

  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak;

  • Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar vermek;

  • Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkçeyi ve Türk kültürünü güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek;

  • Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak;

  • Üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmek için çalışmalarda bulunmak;

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT vb. ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türkçeyi öğreten ve Türkçeyi tanıtan film, video kaseti, bantlar hazırlamak, kitaplar ve broşürler yayınlamak;