ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Telefon : 0478 211 1700
Faks : 0478 211 75 09
Adres : Kaptanpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi No:72 75000, Merkez/ARDAHAN


Duyurular


 

GENEL BİLGİLER

Dünyada geniş coğrafyada konuşulan diller arasında önemli bir yeri olan Türkçenin ana dil olarak kullanıldığı ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin çoğalması, Türkçe öğretimini daha da cazip duruma getirmiştir. Bugün ülkemizde üniversitelerin ya da özel kuruluşların açtığı birçok dil merkezi bulunmakta, sertifika programları açılmakta ve yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında yayınlar (tez, makale, bildiri) yapılmaktadır. Türkiye’de 1950 yılından sonra üniversiteler bünyesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ciddi biçimde ele alınmaya başlanmış, 1980’li yıllardan itibaren üniversitelere bağlı olarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmuş ve günümüzde yaygınlığı yurt geneline ulaşmıştır.

 

HAKKIMIZDA

14 Ocak 2011 tarih ve 27815 sayılı Resmî Gazete’de Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldığından 23 Ekim 2017 tarih ve 30219 sayılı Resmî Gazete’de yeni yönetmelik yayımlanarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girerek eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

TÖMER Yönetmeliğine ulaşmak için Tıklayınız...

TÖMER Eğitim-Öğretim Kayıt Ve Sınav Yönergesine ulaşmak için Tıklayınız...

 

Misyon- Vizyon
Misyon: Ardahan Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluş amacı, Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla gerekli eğitim ve araştırma ortamını sağlamak, Türk kültürünü, Türkiye’yi tanıtmak, Türkçenin daha yaygın bir kültür ve bilim dili haline gelmesine katkı sunmaktır.
Vizyon: Üniversite olarak vizyonumuz Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, Türkçe başta olmak üzere dil öğretiminde saygın, öncü kurumlardan biri olmaktır.

MİSYON - VİZYON

Misyon: Ardahan Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluş amacı, Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla gerekli eğitim ve araştırma ortamını sağlamak, Türk kültürünü, Türkiye’yi tanıtmak, Türkçenin daha yaygın bir kültür ve bilim dili haline gelmesine katkı sunmaktır.

Vizyon: Üniversite olarak vizyonumuz Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, Türkçe başta olmak üzere dil öğretiminde saygın, öncü kurumlardan biri olmaktır.

 

YÖNETİM

Müdür Yrd. Doç. Dr. Erdal AYDOĞMUŞ
Müdür Yardımcısı Okt. Gülşen KAYA

 

YÖNETİM KURULU

Yrd. Doç. Dr. Erdal AYDOĞMUŞ
(Müdür)

Okt. Gülşen KAYA
(Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Şakir AYDOĞAN
(Üye)

Prof. Dr. Ceval KAYA
(Üye)

Yrd. Doç. Dr. Nurgül MOLDALİEVA
(Üye)

 

Öğretim Sistemi

Ardahan Üniversitesi TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Türkçe Hazırlık Dersleri, 10-15 kişilik sınıflarda alanında uzman öğretim elemanlarıyla yapılmaktadır. Eğitim periyotları A1- A2, B1- B2, C1 şeklinde 3 ayrı kur olarak düzenlenmiştir. Her kur sonunda öğrencilerin dil gelişim seviyelerini ölçmeye yönelik Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma olmak üzere dört temel dil becerisine uygun sınavlar düzenlenmektedir.

Kurslara devam ederek temel, orta ve ileri basamakları başarı ile bitiren öğrencilere Ardahan Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü tarafından sertifika verilmektedir. Verilen sertifikalar, kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda geçerli kabul edilmektedir.

Akademik takvime ulaşmak için Tıklayınız...

Ders programına ulaşmak için Tıklayınız...

 

KAYIT İŞLEMLERİ ve ÜCRETLER

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

3 adet vesikalık fotoğraf

2 adet pasaport fotokopisi

A1 kur ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

HALKBANK HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: Ardahan Üniversitesi- TÖMER

IBAN : TR930001200967800006000022

Hesap No: 0678- 06000022


Kayıt Yeri

Ardahan Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1. Kat

Şef Fazıl Fevzi SARUHAN 

Kur Ücretleri

Kur Tipi Kur Saati Kur Ücreti
A1 Kuru 210 saat  500 TL
A2 Kuru 210 saat  500 TL
B1 Kuru 180 saat 500 TL
B2 Kuru 180 saat 500 TL
C1 Kuru 180 saat 500 TL

Kayıt Tarihleri

18 Eylül 2017 - 13 Ekim 2017 tarihleri arası

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Yükseköğretim Kurulu

Türk Dil Kurumu

Yunus Emre Enstitüsü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Türkiye Bursları

Millî Eğitim Bakanlığı

Atatürk Kültür Merkezi

Türk Tarih Kurumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Millî Kütüphane

Emniyet Genel MüdürlüğüYukarı
K.V.K.K.