"Işığa Karışın" ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
İLETİŞİM

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000

+90 478 211 75 75 (Santral)

+90 478 211 75 09 (Faks)


Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Telefon : 0478 211 75 57
Faks : 0478 211 75 58
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75000, Merkez/ARDAHAN
E-posta : sksdb@ardahan.edu.tr


DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ HAKKINDA

Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 

Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Misyon
Öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, ders çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan hizmetleri sürekli iyileştirmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kalite standardını yükseltmek.      

Vizyon
Ardahan Üniversitesinde ışığa karışmak duygusunun kökleşmesine katkı sağlayacak sağlık, kültür ve spor alanında yenilikçi, çağdaş, ulusal ve değerlerine bağlı uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını kendini aşarak sürdürmek ve öğrencilerin Ardahan Üniversitesini tercih etmelerinde referans bir birim olmak.

Görev ve Sorumluluklarımız
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ; 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanununun 46. Ve 47. maddeleri uyarınca, üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık, gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla  kurulmuştur.

YAPILANMA:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

1- Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2- Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

3- Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

4- Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

5- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

6- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

7- İnsan Kaynakları Birimi

HİZMETLERİMİZ

Sağlık Hizmetleri
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan  “12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ” üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerine hizmet vermektedir. Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen bir aile hekimi ve  hemşirenin görev aldığı merkezde genel muayene, aşı, pansuman, ilk yardım gibi sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca birimimiz bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri birimi de öğrenci ve personelimize hizmet vermektedir.

Kültürel Hizmetler
Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel etkinlikleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Kültürel etkinliklerin amacı; öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanlarıyla birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak; güzel sanatlar ve teknoloji ile ilgili yeni gelişmeleri izlemelerini isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak, doğa ve insan sevgisi ile sosyal ilişkilerini geliştirmek; birlikte üretim birlikte paylaşım ve birlikte çözüm yolları bularak, öğrencilerin kültürel açıdan gelişmelerine yardımcı olmaktır. Üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler kültürel etkinlikleri izleyebilir ya da katılabilirler.  Üniversitemizin değişik birimleri ve öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen konserler, kurslar (diksiyon, seramik, ebru vb.),sergiler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, seminerler, gösteriler, şiir ve müzik dinletileri, geziler vb. gibi etkinliklerle öğrencilerin ders dışı zamanlarının değerlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.

Sosyal Hizmetler
Üniversitemiz öğrencilerine, yerleşke yemekhanelerinde öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Üniversitemizde, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizin bir kısmına ücretsiz yemek yardımı yapılmaktadır.

Başkanlığımıza bağlı çalışan diyetisyenimiz tarafından yemek hizmetinin sağlıklı ve kaliteli olarak verilmesini sağlamak, beslenme konusunda bilgi sahibi olmak isteyen öğrenci ve personelimize danışmanlık hizmeti vermek amacıyla görev yapmaktadırlar.

Ardahan ili merkezindeki Üniversitemiz öğrencilerinin barınmaları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce sağlanmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun dışında öğrencilerimizin barınabilmeleri için ise özel yurt, kiralık öğrenci evleri gibi çözümler üreterek sorunlar giderilmektedir.

Spor Hizmetleri
-Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,

-Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,

-Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca organize edilen sportif etkinliklere katılmak, Öğrenciler ve personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlemek ve duyurularını yapmak,  İlgili kurumlar ile işbirliği yaparak spor turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, spor faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmek, spor tesisleri yaptırmak, bilinçli spor yapılması için uzman elemanlar bulmak  ve şehir merkezinde bulunan kültür ve spor salonunda  yapılan faaliyetler  için gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri yürütmektir.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

  • Psikolik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile ilgili belge için Tıklayınız...

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BELGELERİ

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İş akış şemalarına ulaşmak için Tıklayınız...

BAŞARILI VE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN YEMEK BURSU

Yemek Başvuru Formuna ulaşmak için Tıklayınız...

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

YEMEK VE BESLENME BİRİMİ

Birimimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız...

Mayıs ayı Yemekhane menüsüne ulaşmak için Tıklayınız...

YENİSEY BUTİK

Yenisey Butik hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız...

YENİSEY KONUKEVİ

Yenisey Konukevi web sayfasına ulaşmak için Tıklayınız...

YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği