ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Telefon : 0478 211 7557
Faks : 0478 211 75 58
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : sksdb@ardahan.edu.tr
Hakkımızda
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

GENEL TANITIM

Misyon
Öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, ders çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan hizmetleri sürekli iyileştirmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kalite standardını yükseltmek.      

Vizyon
Ardahan Üniversitesinde ışığa karışmak duygusunun kökleşmesine katkı sağlayacak sağlık, kültür ve spor alanında yenilikçi, çağdaş, ulusal ve değerlerine bağlı uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını kendini aşarak sürdürmek ve öğrencilerin Ardahan Üniversitesini tercih etmelerinde referans bir birim olmak.

Görev ve Sorumluluklarımız
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ; 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanununun 46. Ve 47. maddeleri uyarınca, üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık, gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla  kurulmuştur.

YAPILANMA:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

1- Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2- Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

3- Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

4- Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

5- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

6- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

7- İnsan Kaynakları Birimi

HİZMETLERİMİZ

Sağlık Hizmetleri
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan  “12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ” üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerine hizmet vermektedir. Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen bir aile hekimi ve  hemşirenin görev aldığı merkezde genel muayene, aşı, pansuman, ilk yardım gibi sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca birimimiz bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri birimi de öğrenci ve personelimize hizmet vermektedir.

Kültürel Hizmetler
Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel etkinlikleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Kültürel etkinliklerin amacı; öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanlarıyla birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak; güzel sanatlar ve teknoloji ile ilgili yeni gelişmeleri izlemelerini isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak, doğa ve insan sevgisi ile sosyal ilişkilerini geliştirmek; birlikte üretim birlikte paylaşım ve birlikte çözüm yolları bularak, öğrencilerin kültürel açıdan gelişmelerine yardımcı olmaktır. Üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler kültürel etkinlikleri izleyebilir ya da katılabilirler.  Üniversitemizin değişik birimleri ve öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen konserler, kurslar (diksiyon, seramik, ebru vb.),sergiler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, seminerler, gösteriler, şiir ve müzik dinletileri, geziler vb. gibi etkinliklerle öğrencilerin ders dışı zamanlarının değerlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.

Sosyal Hizmetler
Üniversitemiz öğrencilerine, yerleşke yemekhanelerinde öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Üniversitemizde, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizin bir kısmına ücretsiz yemek yardımı yapılmaktadır.

Başkanlığımıza bağlı çalışan diyetisyenimiz tarafından yemek hizmetinin sağlıklı ve kaliteli olarak verilmesini sağlamak, beslenme konusunda bilgi sahibi olmak isteyen öğrenci ve personelimize danışmanlık hizmeti vermek amacıyla görev yapmaktadırlar.

Ardahan ili merkezindeki Üniversitemiz öğrencilerinin barınmaları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce sağlanmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun dışında öğrencilerimizin barınabilmeleri için ise özel yurt, kiralık öğrenci evleri gibi çözümler üreterek sorunlar giderilmektedir.

Spor Hizmetleri
-Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,

-Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,

-Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca organize edilen sportif etkinliklere katılmak, Öğrenciler ve personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlemek ve duyurularını yapmak,  İlgili kurumlar ile işbirliği yaparak spor turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, spor faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmek, spor tesisleri yaptırmak, bilinçli spor yapılması için uzman elemanlar bulmak  ve şehir merkezinde bulunan kültür ve spor salonunda  yapılan faaliyetler  için gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri yürütmektir.

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

Yemek ve Beslenme Birimi
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Birimimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız...

Haziran ayı yemekhane menüsüne ulaşmak için Tıklayınız...

Temmuz ayı yemekhane menüsüne ulaşmak için Tıklayınız...

Yemekhane kartlı geçiş sistemi para yükleme işlemleri hakkıda bilgi almak için Tıklayınız...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
1-Genel Bilgiler

Ardahan Üniversitesi; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri veren bir öğrenci hizmet birimiyiz.
Amacımız, öğrencilerimizin, bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki yönden en üst düzeyde ve çok yönlü olarak gelişmelerine destek olmaktır. Buna paralel olarak, öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek olan çeşitli problemlere yönelik "önleyici ve gelişimsel" çalışmalar yürütüyoruz.

İLKELERİMİZ:
Gizlilik: Tüm PDR hizmetlerinde etik kurallar gereği gizlilik geçerlidir. Başvuran öğrencilere ait kişisel bilgiler kendi isteği onayı ya da bilgisi dışında (kendisine veya çevresine bir zarar verme ihtimali ve yasal yükümlülükler dışında) kesinlikle hiçbir kişi, birim ya da kurum ile paylaşılmaz.
Koşulsuz Kabul ve Saygı: Kişisel farklılıklara saygı esastır. İnanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun, öğrenciler her zaman ve her koşulda saygıya layık bireylerdir.
Saydamlık: Danışanlarla ilgili konu ve sorunlar içtenlikle ele alınır, ilgili konu üzerinde duygu ve düşüncelerin gerçekçi ve dürüst bir biçimde dile getirilmesine önem verilir.
Yetkinlik: Uzmanlarımız, alanları ile ilgili gerekli eğitim ve dereceleri almış, bilimsel, etik önceliklere önem veren, kendilerini geliştirmeyi sürdüren, mesleki gözetim ve dayanışma içinde etkinliklerini gerçekleştiren profesyonel kişilerdir.
Zamanlama: Randevuya tam zamanında gelmek önemlidir. Gelememe durumunda en geç bir gün önceden haber verilmesi gerekir.

2-Hizmetlerimiz
Bireysel Psikolojik Danışma
Bireysel görüşmelerle, kişinin kendi gelişimini ilgilendiren bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki konu ve sorunlarını, bu konularda uzman olan yetkin kişilerle gizlilik temelinde ve güvenli bir ortamda konuşma fırsatı sunuyoruz. Danışanlarımızla, kişisel sorunlarını belirlemek ve birlikte saptadığımız hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Gerekirse danışanlarımızı, psikiyatrik, tıbbi ya da sosyal hizmetlerden yararlanmaları konusunda üniversite içindeki bir başka uzman ya da birime yönlendiriyoruz.

Seminerler
Eğitim-öğretim dönemi süresince bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişime yönelik çeşitli konularda, ilgi duyan tüm bireylerin katılımına açık olan, yapılandırılmış ve ortalama 90 dakika süren seminerler yoluyla bilgilendirme etkinliklerinde bulunuyoruz. Bu seminerler:
· Etkili iletişim,
· Girişkenlik,
· Çatışma çözme,
· Etkili problem çözme,
· Etkili zaman kullanımı,
· Kaygı ile başa çıkma yolları
. Öfke yönetimi
· Travma ve psikolojik sağlamlık vb. gibi çok çeşitli konuları içermektedir.

Çalışma Grupları
Ortalama 15-20 kişiden oluşan, yapılandırılmış, süre sınırlı, tek oturumluk ve sadece üniversitemiz öğrencilerinin katılabildiği programlarımız ile katılımcılara çeşitli konularda bilgi edinme ve konuyla ilgili uygulama yapma imkanı sunuyoruz.
Söyleşiler ve Konferanslar
Eğitim-öğretim dönemi süresince bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişime yönelik çeşitli konularda, ilgi duyan tüm bireylerin katılımına açık olan, yapılandırılmış, üniversitemiz bünyesindeki ya da misafir uzman ve öğretim görevlilerinin katılımıyla söyleşiler ve seminerler yoluyla bilgilendirme etkinliklerinde bulunuyoruz.

Grupla Psikolojik Danışma
Ortalama 10-12 üye ile oluşturduğumuz ve 8-12 oturumdan oluşan gruplarda, katılımcılar, duygu, düşünce ve davranışlarını, yaşam biçimlerini ve ilişkilerini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulabilirler. Dolayısıyla, güvenli bir ortamda sunulan uygulamalarla, grup üyelerimize, kendi iç dünyalarına ve ilişkilerine yönelik farkındalıklarını artırma, yeni davranış biçimleri ve farklı iletişim yolları geliştirme, bireysel gelişimlerine katkı sağlama imkanı sunuyoruz.

Üniversite Tanıtım Programı
Üniversitemizi Ardahan ilindeki liseli öğrencilerimize tanıtmak ve yönlendirmek amacıyla; Fakülte ve yüksekokullarımızdan akademisyenlerin katılımıyla öğrenim programlarını tanıtıyoruz. Bunun yanı sıra liselileri sosyal kültürel etkinliklerimizi öğrenmeleri için öğrenci topluluklarımızla buluşturuyoruz ve Üniversite yerleşkesinde bir gezi düzenliyoruz.

Psikolojik Testler
Psikolojik yardım sürecinde gerek duyulduğunda , danışanlarımızı daha yakından tanıma fırsatı sağlayan çeşitli psikolojik testler uyguluyoruz.

Psikiyatrik Yardım ve Yönlendirme
Psikolojik rahatsızlıkların tanı, tedavi ve takibi psikiyatri uzmanları tarafından yapılmaktadır. Birimimizde bir psikiyatrist bulunmamakla birlikte gerektiğinde, psikiyatrik yardım sağlanabilmesi amacıyla, danışanlarımızı ilgili ruh sağlığı birimi ya da kurumuna yönlendiriyoruz.

Bireysel Psikolojik Danışma Başvuru ve Danışma Süreci Genel İlkeleri
1. Bireysel psikolojik danışma hizmetinden sadece Ardahan Üniversitesi’ne kayıtlı olan öğrenciler ve personel yararlanabilmektedir.
2. Bireysel psikolojik danışma hizmeti, diğer hizmetlerde olduğu gibi, ücretsizdir.
3. Bireysel psikolojik danışma başvurusu ve sürecinde gönüllülük esastır.
4. Bireysel görüşmeler mesleki etik kurallar dahilinde gizli tutulur.
5. Bireysel görüşme için başvurular telefon ile: Dahili (1212) ya da birime şahsen başvurularak yapılabilir.
6. Randevular hafta içi 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında alınmaktadır. Bireysel görüşmeler yine bu saatler arasında yapılmaktadır.
7. Bireysel psikolojik danışma hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz öncelikle ön görüşmeye alınırlar.
8. Normal koşullarda, süregelen bireysel görüşmeler, ön-görüşmeyi yapan uzman ile devam eder.
9. Ön-görüşmede danışanın PDR Biriminden hizmet alıp almayacağı ya da ne tür bir hizmetten daha çok yararlanacağı ve görüşme gün ve saati karşılıklı olarak üzerinde anlaşılacak şekilde belirlenir.
10. Karşılıklı değerlendirme sonucunda, uygun görüldüğü takdirde, danışan başka bir uzmana ya da birime/kuruma yönlendirilebilir.
11. Ön-görüşme ya da bireysel görüşme randevuları dolu olduğu takdirde, danışanlar bekleme listesine alınır.
12. Acil durumlarda, danışanın bunu özel olarak bildirmesi koşuluyla bekleme listesine yönlendirme dışında yeni bir düzenleme yapılabilir. Acil bildirisinin uygunsuz yapıldığı durumlarda, danışanın başvurusu normal koşullardaki gibi bekleme listesine yönlendirilir.
13. Bireysel görüşmeler haftada 1 gün ya da 15 günde bir gün 45-50 dakika sürecek şekilde planlanır.
14. Randevusuna gelemeyecek danışanlar, bu durumu en az 1 gün önceden ilgili uzmana haber vermelidir.
15. Uzmandan, belirlenmiş bireysel görüşme saatlerinin dışında ek zaman talep edilemez.
16. Danışanlardan kaynaklanan görüşmeye geç gelme durumlarında,
Gecikme süresi ilk 15 dakikayı aşmıyorsa, bireysel görüşme, geriye kalan süre kadar devam eder.
Gecikme süresi ilk 15 dakikayı aştığı takdirde bireysel görüşme otomatik olarak iptal edilir.
17. Uzmandan kaynaklanan gecikmeler, gecikme nedenine bağlı olarak, uygun şekilde telafi edilir.

Çalışma Saatleri: Hafta İçi 08:00-12:00 / 13:00-17:00

PDR Birimi İletişim
Adres: Yenisey Yerleşkesi Rektörlük 1. Kat
Tel: 0478 211 7575/ 1212

Anketler

2022 Yılı Yemekhane memnuniyet anket raporuna ulaşmak için Tıklayınız...

2022 Yılı Yenisey Konukevi Memnuniyet Anketi için Tıklayınız...

2021 Yılı Yemekhane Memnuniyet Anket Raporuna ulaşmak için Tıklayınız...

2021 Yılı Üniversitemize Yeni Gelen Öğrenci Anketi Sonuçları için Tıklayınız...

2019 Yılı Yemekhane memnuniyet anket raporuna ulaşmak için Tıklayınız...

Yenisey Kızılay Butik

Yenisey Butik hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız...

Yenisey Fitness Salonu

Sayfa güncellenmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Belgeleri
Başarılı ve İhtiyaç Sahibi Öğrencilerimiz için Yemek Bursu

Yemek Bursu Başvuru Formuna ulaşmak için Tıklayınız...

Stand Açılması Hakkında

Üniversitemizde stand açma hakkında duyuru için Tıklayınız...

Sosyal Sorumuluk Projeleri

2022 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri

Etkinlikler ve Faaliyetler

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik ve Faaliyet Takvimine ulaşmak için Tıklayınız...

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik ve Faaliyet Takvimine ulaşmak için Tıklayınız...

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik ve Faaliyet Takvimine ulaşmak için Tıklayınız...

Fotoğraf Galerisi

 

2021 Yılı Etkinlikler ve Faaliyetler

2022 Yılı Etkinlikler ve Falaliyetler

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Yukarı
K.V.K.K.