ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
İktisat Bölümü

Telefon : 0478 211 7528
Faks : 0478 211 75 29
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : iibf@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

İktisat bölümü, ekonomik sorunların çözümüne katkı sağlayacak iktisatçılar yetiştirmek; bilimsel araştırmalarla hem teorik hem de ampirik bilgi üretmek ve öğrencilere teorik bilgi ile uygulama alanları öğretilerek iş hayatında başarılı olmaları yönünde yol gösterici olmak şeklinde amaçlar edinmiştir. Öğrencilerimiz birinci sınıfta eşit ağırlıklı programlarla temel dersleri aldıktan sonra ikinci sınıftan itibaren kendi istekleri ve danışmanları yardımıyla mesleki gelişimleri yönünde seçmeli dersler alabilmektedirler. Yürütülen eğitim ve öğretim programı, İktisat biliminin temel kavramlarını, temel yöntemlerini, temel sorunlarını ve Türkiye ve Dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri bir arada vermektedir. Akademik kadrolaşma İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat olmak üzere dört anabilim dalı esasına göre kurgulanmıştır. Bölümde izlenen İktisat programı, kuramsal gelişmeler ve farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde, ülke ve dünya ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunların analizini kapsamaktadır. Derslerde teorik olduğu kadar, uygulamaya ilişkin güncel konular da ele alınmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye’de başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm özel sektörlerinde ayrıca kamu kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkânı bulabilmektedirler. İktisat bölümü mezunları mali müşavirlik, dış ticaret uzmanlığı, halkla ilişkiler, sigortacılık, finans, borsa ve menkul kıymetler, ihracat ve ithalat alanlarında çalışabilmektedirler. Kaymakamlık, İdari yargı hâkimliği, Sayıştay denetçiliği, Bakanlıklarda, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük yapabilmektedirler. Ayrıca medya, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar iktisatçıların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

Kuruluş 
Ardahan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2009-2010 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2009 - 2010 eğitim öğretim yılında İktisat Bölümü ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece
Ardahan Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, programı başarıyla tamamlayan mezunlar İktisat alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Bölüm Profili
İktisat Bölümünün temel amacı; iktisadi olayların tarihsel gelişimini ve iktisat teorilerini öğretip, yaşanan krizlerin ortaya çıkış sebeplerini ve bu krizlerin çözüm yollarını daha iyi bir şekilde analiz edebilen, uluslararası alanda ve ülkemizde yaşanan iktisadi olayları daha bilinçli bir şekilde yorumlayabilen , alanıyla ilgili gerekli bilgi ve donanımı kazanmış bireyler yetiştirmektir. İktisat bölümü kişilerin analitik düşünme yeteneklerine katkı sağlayarak günlük hayatta da bireylerin karşılaşacakları sorunlara daha kolay çözüm üretmelerine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca ekonomi kişileri ve toplumları ilgilendiren bir bilim dalı olduğundan iktisat eğitimi yaşamın maddesel yönlerini anlamayı kolaylaştırır ve bireylerin gelişim sürecini hızlandırır. İktisat bölümü mezunları para ve sermaye piyasalarında ve sanayi sektöründe uzman, denetmen, müfettiş ve kontrolör gibi unvanlar ile çeşitli kariyer mesleklerinin mensubu olabildikleri gibi muhasebecilik ve mali müşavirlik, reklamcılık, pazarlama ve insan kaynakları gibi branşlarda da kaliteli ve prestijli iş imkanlarına ulaşabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları KPSS’ den gerekeli ve yeterli puanları almaları durumunda A ve B grubu memur kadrolarına atanmaya hak kazanırlar. Ayrıca özel sektör bünyesinde bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, ön muhasebe, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik, kaymakamlık ve idari yargı hakimliği gibi iş kollarında istihdam edilebilirler. 


Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavından yeterli notu almaları ve yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL v.b.) yeterli düzeyde puan almaları durumunda, lisansüstü ve doğrudan doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınav ölçme ve değerlendirme koşulları Ardahan Üniversitesi Önlisans - Lİsans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sibel CENGİZ

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem EŞTÜRK

Tel: 04782114505

Ardahan Üniversitesi İİBF/Çamlıçatak Yerleşkesi

Bölüm Olanakları
Üniversitemiz ve Fakültemizin diğer birimlerindeki öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri de İktisat bölümünde ders vermektedir. Çeşitli konferanslar ve organizasyonlar ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve derslerde edinilen teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır.

 

DERS İÇERİKLERİ

Ders içeriklerine ulaşmak için Tıklayınız...Yukarı
K.V.K.K.