ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
Hukuk Müşavirliği

Telefon : 0478 211 7571
Faks : 0478 211 75 36
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : hukukmusavirligi@ardahan.edu.tr


Duyurular


 

Hakkımızda
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Üniversite Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden birisidir. İdarenin hukuk içinde kalması yönünden danışma birimi, üniversite tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerinin korunması yönünden icra birimi fonksiyonu vardır.

Hukuk Müşavirliği; Hukuk Müşaviri V. ,iki avukat, bir memurdan oluşan personeli ile hizmet vermektedir.

Hukuk müşavirliğinin kendiliğinden hareket geçerek üniversite birimlerinin idari işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemesi mümkün olmadığından, diğer birimlerin olası hukuka aykırı idari işlemleriyle ilgili etik ve hukuksal sorumluluğu yoktur.

Hukuk Müşavirliğimizin, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve sair kişilerin, kurum ile ilgili veyahut özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danışmanlık yapma mütala verme, davaları takip etme yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.

Saygılarımla

Hukuk Müşaviri V.

Kubilay ARAS 

 

Hukuk Müşavirliğinin Misyonu;

1-Ardahan Üniversitesi tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi;

-Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin mevzuata ve hukuka uygun olarak tesis edilmesini sağlamak,

-Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak,

-Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak,

2-Ardahan Üniversitesi tüzel kişiliğini yargı organları nezdinde hak ve menfaatlerini savunmak görevi,

-Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde  

-Üniversiteyi yargı ve icra organları önünde müdafaa etmek,

-Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek,

Hukuk Müşavirliğinin Vizyonu;

Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis edilmesini sağlamaktır.

Personel Disiplin Soruşturması Yazışma Örnekleri

Personel Disiplin Soruşturması Yazışma Örneklerine ulaşmak için Tıklayınız...

Öğrenci Disiplin Soruşturması
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne ulaşmak için Tıklayınız...
Ardahan Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Hizmet Standartları Tablosu

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Davaların Açılması, Takibi ve Neticelendirilmesi

 

Dava ile ilgili, iddia ve savunmaları kanıtlayacak her türlü bilgi ve belgeler

İşlemin yapılma süresi işin niteliğine göre 7-30 gündür. Ancak niteliği gereği sonuçlanma süresi belirli değildir.

 

2

İcra Takibi Yapılması, Takip Edilmesi ve Neticelendirilmesi.

İcra takibi ile ilgili ve takibe ya da itiraza dayanak olacak her türlü bilgi ve belgeler

İşlemin yapılma süresi 7 gündür. Ancak niteliği gereği sonuçlanma süresi belirli değildir.

3

Tebligatlar  (İhtarnameler)

 

Hukuki işleme dayanak olacak her türlü bilgi ve belgeler istenerek, bunlardan lüzumlu görülenler tebligata eklenir.

Tebligata dayanak olacak bilgi ve belgelerin edinilmesinden itibaren 5 gün

 

4

Hukuki ve İstişari Görüşler

 

Hukuki ihtilafı ortaya koyan her türlü belge

7 – 30 gün

 

5

Ödeme Emirleri

 

Ödemeyi gerektiren her türlü belge

5 gün

 

6

Personelin görevlendirme işleri

 

Yok

 

1 gün

 

 

7

Yıllık Faaliyet Raporları

 

Yok

1 ay

 

8

Disiplin ve ceza işleri

 

Soruşturmaya esas ve her türlü bilgi ve belge ile soruşturma dosyası

 

10 gün

 

  • Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
    tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


Yukarı
K.V.K.K.