ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat


Genel Sekreterlik

Telefon : 0478 211 75 07
Faks : 0478 211 75 09
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN


Duyurular


HAKKIMIZDA
  • Genel Sekreterlik; Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını ilgili birimlere iletmek,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
  • E-posta yoluyla, YÖK ve çeşitli kurumlardan gelen duyuruların ilgili birimlere resmi yazışma hazırlanarak duyurulması,
  • YÖK, Çeşitli Kurumlar, Kurum İçi ve Kurum Dışı çeşitli konularda duyuruların ve yazışmaların yapılması,
  • Gelen-giden evrakların takip edilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak gibi görevleri yürütmektedir.

 Yukarı