ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon : 0478 211 7528
Faks : 0478 211 75 29
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : iibf@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Kuruluş 
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde faaliyetlerine başlamıştır. Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde almıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans, Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’dan yeterli puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek.

Bölüm Profili

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yakın ilişkili alanlar olan siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bakış açısıyla ele alındığı bir eğitim vermektedir.Bölümümüzde lisans düzeyinde ders programı , kamu yönetiminin temel boyutlarına (kamu maliyesi, yerel yönetimler vb. ) eğilmekle kalmaz ;yönetim alanının teknik konularını da ( muhasebe vergi sistemi vb.) ele alır. Bunlara ek olarak  ana hukuk dallarının ( medeni hukuk, borçlar hukuku vb ) yanı sıra siyaset bilimi açısından da zengin bir program sunmaktadır.Ayrıca bölüm öğrencileri erasmus ve Farabi  programları ile yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerde belirli dönemler boyunca eğitim görme , bilgi ve görgülerini artırma imkanına sahiptirler.

Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi Bölümü,idari ve siyasi anlamda ciddi bir yeniden yapılanmanın yaşandığı dünyamızda , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında akademik bilgi birikimine katkıda bulunmak ve ayrıca çağın ve ülkenin gereklerine uygun, karşılaşılan yönetsel ve siyasi sorunları analiz edip , çözüm önerileri üretebilecek donanımda elemanlar , uzmanlar , araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları KPSS’den gerekli puanı almaları durumunda A (kaymakamlık, gelir uzmanlığı, vergi denetmenliği...) ve B (normal) grubu memur kadrolarına atanmaya hak kazanırlar. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan ve yabancı dil sınavlarından gerekli puanı alan mezunların üniversitelerde akademisyen olabilmeleri söz konusudur. Ayrıca özel sektör bünyesinde bankacılık ve yöneticilik gibi çalışma alanlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde ingilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü-doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Arasınav ve final sınavında alınan notlar otomasyon sistemine girilmekte ve bağlı hesaplamaya tabi tutulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Derslerini ve kredisini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkını elde ederler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı 

Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü


AKTS Koordinatörü: Araştır Görevlisi Can ELİGÜZEL

Bölüm Başkanı : Doç Dr. Şakir EŞİTTİ

Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi 

Tel: 04782114505 Ardahan Üniversitesi İİBF/ Çamlıçatak Kampüsü

Dr. Öğr. Üyesi Kutay ÜstDr. Öğr. Üyesi Kutay Üstün


Bölüm Olanakları
Bölümümüzün kadrosunda  hali hazırda 1 doçent ,6 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve  5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Bölümü zengin  ve yüksek nitelikli bir kadroya sahiptir.Zengin eğitim kadrosuna ek olarak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ders planları , bu alandaki en güncel yaklaşımları ve gelişmeleri yansıtmaktadır.Bölümde verilen eğitimin temel hedefi , öğrencilerin siyasal gelişmeleri anlamaları , sorgulamaları , eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmelerini sağlayacak yenetekleri kazandırmaktır.Bölümümüz geleceğin liderlerini yetiştirmekte olduğunun bilinci ile hareket etmektedir.

 

DERS İÇERİKLERİ

Ders içeriklerine ulaşmak için Tıklayınız...Yukarı