ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
Tarih Bölümü

Telefon : 0478 211 7526
Faks : 0478 211 75 27
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Genel Derslikler Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : ibef@ardahan.edu.tr


Duyurular


BölümTanıtım
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Kuruluş
Tarih Bölümü 29 Mayıs 2009 tarihinde İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2009-2010 Öğretim Yılında ilk öğrencilerini alan ve 2010-2011 Öğretim Yılında "İkinci Öğretim"e başlayan Bölüm, her iki öğretim programını da sürdürmektedir.

Kazanılan Derece
Mezun olan öğrencilere Tarih alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüze Orta Öğretim mezunu olup ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda gerekli puanı almış T.C ve KKTC. vatandaşları ile YÖS sınavında başarılı olmuş yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilmektedir. Kayıt şartları, YÖK mevzutı ve ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI’na tabidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Orta Öğretim ve dengi okullar mezunu olmak. ÖSYM sınavında bu bölüm için belirlenen taban puanı aşmış olmak.

Bölüm Profili
Tarih Bölümü, merkezinde Genel Türk tarihi olan bir dünya tarihi programı uygulamaktadır. Ancak umum dünya tarihi içerisinde daha çok Türklerle ilişkili olan hakimiyetlerin ve coğrafyaların tarihine ışık tutmaktadır. Türk ve dünya tarihine metodik bir şekilde bakarak Türk gelenek ve görenekleri ile müesseselerini dünya tarihi içerisinde belirginleştirmeyi hedefler. Mezun öğrenciler sadece Türkiye ve Avrasya jeopolitiğine değil aynı zamanda genel dünya jeopolitiğine de vakıf olacak, geçmişin bilgi birikimine dayanarak geleceğe sağlıklı bir şekilde bakabileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, öncelikle Üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Okutman olarak istihdam edilmekte, bunlardan Pedegojik Formasyon programını tamamlayarak KPSS sınavında başarılı olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyasinde öğretmen olabilmektedirler. Diğerleri ise çeşitli bakanlıklar bünyesinde memur, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Polis Memuru, Devlet Arşivlerinde ve strateji kuruluşlarında uzman, özel okul veya dersanelerde ise sözleşmeli öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar Lisans öğrenimini bitirdikten sonra Türkiye’de ve diğer ülkelerde bulunan çeşitli enstitülerce belirlenmiş şartları sağlamak suretiyle Yüksek Lisans/Doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tarih Bölümü, 28 Temmuz 2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre sınav, ölçme ve değerlendirme yapar. Buna göre her yarıyıl bir Ara Sınav (Vize), bir Yılsonu Sınavı (Final) ve bir de Bütünleme Sınavı yapılır. Ara Sınav’ın % 40’ı ve Yılsonu Sınavı’nın % 60’ı alınarak ortalama not tespit edilir.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 1.80 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Tarih Bölümü İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermekte olup bölüm olanakları aşağıdaki gibidir: Bölümümüzde bir Profesör, bir Doçent ve beş Yrd. Doç. olmak üzere toplam yedi Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca bölümüzde dördü ÖYP kapsamında başka üniversitelerde görevli toplam dokuz Araştırma Görevlisi mevcuttur. Akademik personele ait on altı adet çalışma odası, bir adet Bölüm Sekreterliği odası, dört adet derslik ve bir adet teknoloji sınıfı mevcuttur. Fakültemiz bünyesinde bulunan Üniversite Kütüphanesi de bölüm öğrencilerinin istifadesine sunulmuştur.

Bölüm Danışmanları

1. Sınıf ( gündüz ve gece) Arş. Gör. Harun ARSLANTÜRK,

2. Sınıf ( gündüz ve gece) Arş. Gör. Özlem BAKAN,

3. ve 4. sınıf (gece) Arş. Gör. Volkan ÖZKAN,

3. sınıf (gündüz) Yrd. Doç. Dr. Levent KÜÇÜK,

4. sınıf (gündüz) Yrd. Doç. Dr. Ufuk ERDEM

FotoğraflarYukarı
K.V.K.K.