ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapatDuyurular


GENEL TANITIMI

Kuruluş :
Fen Bilimleri Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Görev ve sorumluluk :
Enstitümüzün temel amacı ; Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında lisans üstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü araştırma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yönlendirmektir.
Bu amaca ulaşmada; 2547 sayılı yükseköğretim kanunu’nun 14 ncü maddesi ile temel dayanağı oluşturan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğinden almaktadır.

Misyon
Fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel, teknolojik, bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır.

Vizyon
Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır.

 Yukarı