ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat


Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Telefon : 0478 211 75 74
Adres : Halil Efendi Mah. Vahapzade Cad. 9 / 2 Merkez / Ardahan 75100
E-Posta : tbmyo@ardahan.edu.tr
 

GENEL TANITIM

Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ATBMYO) ilk olarak, Ardahan Meslek Yüksekokulu adıyla 1999 yılında Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla ismi ve bağlantısı değiştirilerek Ardahan Üniversitesi’ne bağlanmış, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.03.2011 tarih ve 13682 sayılı yazısıyla ismi Ardahan Teknik  Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

ATBMYO alanlarında uzman, genç ve dinamik eğitim kadrosu, modern derslikler ve bilgisayar laboratuarlarıyla, Arıcılık, Gıda Teknolojisi, Elektrik ve Bilgisayar Programcılığı bölümleriyle kendi kampusunda eğitim vermektedir.

ATBMYO deneyimli eğitim kadrosu ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak, ülkenin eğitim düzeyinin artmasını sağlamak ve gençlerimizi topluma kazandırarak faydalı ve üretken birer birey olarak yetişmesine katkıda bulanmayı ilke edinmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlayacak, bilgi üretecek, kendi alanlarında farklılıklar ortaya kayabilecek bakış açılarının da gelişmelerini sağlayacak eğitim hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin toplumla iletişimlerini kolaylaştıracak, toplumun her türlü kalkınmasına öncülük edecek çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere de katılmalarını amaç edinmiştir.

ATBMYO belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim veren bir teknik meslek yükseköğretim kurumudur. Türkiye mesleki eğitimin  nitelik ve nicelik olarak yeterli bir düzeyde olmadığı bilinen bir gerçektir. Bunun yanında ülkemizin nitelikli ara insan gücüne olan gereksinimi de hat safhadadır. Tarımın, endüstrinin, sosyal hizmet alanlarının gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştiren tek kaynak meslek liselerinin yanında meslek yüksekokullarıdır. Bu doğrultuda, ATBMYO meslek unvanına sahip meslek adamı yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

ATBMYO, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ile teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası alanlarda aranılan nitelikte elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve öncü bir meslek yüksekokulu olmayı hedef edinmiştir.

 BÖLÜMLER

GIDA TEKNOLOJİSİ

Kuruluş

Gıda Teknolojisi Programı 2009- 2010 Eğitim- Öğretim yılında Ardahan Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. Program, öğrenciler ve Ardahan için et, süt ürünleri ve hayvancılığın geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gıdaların tarladan sofraya gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini ve bu gıdaların gelişim sürecini anlamayı ve anlatmayı hedefleyen bir bölüm statüsündedir.

Program Profili

Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini geliştirerek Gıda teknikeri alanında uzmanlar yetiştirmektir. Gıda teknikerliği ön lisans programının temel amacı, gıda sektöründe üretim, laboratuar, pazarlama ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip “Gıda Teknikerleri” yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, gıda işletmeleri, fırınlar, pastaneler, yufkacılar, unlu mamuller (Simitçiler), kasaplar, doğal madensuyu ve şişelenmiş suların üretiminde, süt ve süt ürünleri üreten fabrikalarda, ekmek, kek, bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı yapan fabrikalarda, ambalaj firmalarında ve gıda endüstrisi ile ilgili her alanda çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Gıda Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler DGS sınavına girip başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Ziraat Fakültesinin çeşitli bölümleri ve Kimya bölümlerinden herhangi bir lisans programına kontenjan dahilinde geçiş yapma imkânına sahiptirler.

 ARICILIK

Kuruluş

Arıcılık Programı 1999 yılında Ardahan Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. Program öncelikle Ardahan arıcılığı geliştirmek ve Ardahan balını tüm ülkeye tanıtmakta, bunu gerçekleştirirken arıcılık hakkında yüksek bilgi donanımına sahip gençler yetiştirmek amacındadır.

Program Profili

Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini geliştirerek Arıcılık alanında uzmanlar yetiştirmektir. Arıcılık ön lisans programının temel amacı, arıcılık sektöründe üretim, pazarlama ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip olan ‘Arıcılık Tekniker’leri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, kamu ve özel sektörde iş bulabilmelerinin yanı sıra kendileri arıcılık yaparak da iş imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Arıcılık  Programından mezun olan öğrenciler DGS sınavına girip başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili Ziraat Fakültesinin çeşitli bölümlerinden bir lisans programına kontenjan dahilinde geçiş yapma imkânına sahiptirler.

ELEKTRİK

Kuruluş

Elektrik Programı 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Ardahan Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesine aktarılmıştır.

Program Profili

Elektrik ön lisans programının temel amacı her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması ve tesisat projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya dönük ara insan gücü yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda tekniker olarak görev yaparlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar,elektrik-elektronik mühendisliği,elektrik mühendisliği,elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği,kontrol mühendisliği, elektrik öğretmenliği,elektroniköğretmenliği,elektronik ve haberleşme öğretmenliği, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği,enerji öğretmenliği,fizik,havacılık elektrik ve elektroniği, ,meteoroloji mühendisliği,uçak elektrik-elektronik,uzay mühendisliği lisans bölümlerine geçiş yapabiliyorlar.(DGSden alacağı puana göre).

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Kuruluş

Bilgisayar Programcılığı Programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Ardahan Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesine aktarılmıştır.

Program Profili

Türkiyenin küreselleşmesinde ve çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve bu alandaki teknolojik bilimsel gelişmelerin Türkiyede ve Kafkasya ülkelerinde kullanımının teşvik edilmesi için uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programın temel amacı bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması mezunlara çok geniş istihdam alanı oluşturabilmektedir. Böylece, bölümün programı sistemin tasarımı, sistemin geliştirilmesi, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları bilgisayar firmalarının teknik servislerinde, küçük-orta büyüklükteki işletmelerde bilgi işlem sorumlusu veya yardımcısı, yazılım firmalarında ise programcı olarak çalışabilecekleri gibi network donanım, web tasarımı yapan firmalarda da çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay mühendisliği, Yazılım mühendisliği bölümlerine DGSden alacakları puana göre dikey geçiş yapabilirler.

FORMLAR ve DİLEKÇELER

Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi

Kayıp - Zayi Diploma veya Geçici Mezuniyet Talep Formu

Kayıp - Zayi Öğrenci Kimliği Talep Formu

Kayıt Dondurma Başvuru Dilekçesi

Kayıt Sildirme Başvuru Dilekçesi

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

Mezuniyet Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Sınav Notu İtiraz Dilekçesi

STAj İŞLEMLERİ

Staj Uygulamasında İzlenecek Adımlar

Staj Kabul Formu

Staj Defteri

Staj Uygulama Esasları (Bilgisayar Programcılığı)

Staj Uygulama Esasları (Elektrik)

Staj Uygulama Esasları (Gıda Teknolojileri)

Staj YönergesiYukarı