"Işığa Karışın" ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
İLETİŞİM

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000

+90 478 211 75 75 (Santral)

+90 478 211 75 09 (Faks)Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

GENEL TANITIM

Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi” 22/05/2008 tarihinde kurulmuştur.

Fakültemizin misyonu; çağdaş bilgi düzeyine sahip bireyler yetiştirmek, sosyalleşen, sorgulayan, araştıran bireylerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktır. Çağdaş, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven; eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş olan, bilimsel-akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, alanının gerektirdiği bilgi donanımına sahip, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bu doğrultuda geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir kurum olmayı temel misyon olarak belirlemiştir.

Fakültemiz; kaliteli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı ve yararlı beyin gücü yetiştirmeyi, toplumun yaşam kalitesini geliştirecek yeni ve özgün tasarımlar geliştirmeyi, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Özellikle Bologna süreci ve Erasmus programlarıyla uluslararası eğitime ve öğrencilerin dışa açılmalarına önem vermektedir.

2008 yılında kurulan Fakültemiz bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bölümü olmak üzere dört bölümde 2009 yılı itibariyle Lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Fakültenin aktif öğretim yapılan dört bölümünde yaklaşık 464 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde İkinci Öğretim programları açılmış olup 2009-2010 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Gerekli şartlar oluştuğunda Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne de öğrenci alımı yapılacaktır. Fakültemiz bölümlerinde 2011 yılı itibariyle 1’isi yabancı uyruklu olmak üzere 5 Profesör, 2 Doçent, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 9 Yardımcı Doçent, 1’isi yabancı uyruklu olmak üzere 5 Öğretim Görevlisi, 16 kadrolu 14 ÖYP olmak üzere toplam 30 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Fakültemizde Öğrenci kulüplerinden Türk Dili ve Kültür Topluluğu, Eğitimi Destekleme Kulübü, Tarih Topluluğu Kulübü ve Halk Oyunları Topluluğu aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kuruluşundan bu yana birçok uluslararası ve ulusal bilimsel toplantı, panel ve konferans düzenlemiştir. 

Üniversitemizin sosyal bilimler üniversitesi olma yolundaki hedeflerine uygun olarak Fakültemiz ülkemizin Kafkaslara açılan noktasında üzerine düşen görevin bilincinde çalışmaları yürütmektedir. Bu bağlamda, Gürcistan’da Türkoloji Bölümünde okuyan öğrenciler üniversitemizde misafir öğrenci olarak derslere girmiş ve işbirliği yolunda ilk adımlar atılmıştır. 

BÖLÜM DANIŞMANLARI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I. Öğretim

I.Sınıf

II. Sınıf

III. Sınıf

IV. Sınıf

Arş. Gör. Fatih ŞAYHAN

Arş. Gör. Yavuz Sinan ULU

Arş. Gör. Fatih EGE

Arş. Gör. Serkan DERİN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ II. Öğretim

I.Sınıf

II. Sınıf

III. Sınıf

IV. Sınıf

Arş. Gör. Bünyamin TETİK

Arş. Gör. Yavuz Sinan ULU

Arş. Gör. Fatih KURTULMUŞ

Arş. Gör. Serkan DERİN

TARİH BÖLÜMÜ I. Öğretim

I.Sınıf

II. Sınıf

III. Sınıf

IV. Sınıf

Arş. Gör. Doğan GEZER

Arş. Gör. Doğan GEZER

Arş. Gör. Doğan GEZER

Arş. Gör. Ufuk ERDEM

TARİH BÖLÜMÜ II. Öğretim

I.Sınıf

II. Sınıf

III. Sınıf

IV. Sınıf

Arş. Gör. Volkan ÖZKAN

Arş. Gör. Volkan ÖZKAN

Arş. Gör. Volkan ÖZKAN

Arş. Gör. Ufuk ERDEM

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI

I.Sınıf

II. Sınıf

III. Sınıf

IV. Sınıf

Arş. Gör. Samet AZAP

Arş. Gör. Züleyha Hande AKATA

Arş. Gör. Abdullah ELCAN

Arş. Gör. Nilüfer AKA

GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

I.Sınıf

II. Sınıf

Henüz Atanmamış

Yrd. Doç. Dr. Samet AZAP

Tez Yazım Kılavuzu

 

 Bağlantılar
ARÜ Kampüs Haber
Bilgi Edinme
Engelli Üniversite Birimi

P&M Project
RE-SAVE Project
SERKA DFD Projesi
 
Erasmus
Farabi
Mevlana
İletişim
Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000

+90 478 211 75 75 (Santral)

+90 478 211 75 70 (Öğrenci İşleri)

+90 478 211 75 09 (Faks)