.
 
ENG
 

.
  Engelsiz Üniversite Birimi

Hakkımızda

           
           Ardahan Üniversitesi, engelli bireylere karşı acıma ve ayrımcılık duygusuna dayanmadan, engelli bireylerin toplumda bağımsız yaşayabilmelerinde önemli bir aşama olan eğitim öğretim yaşantılarını başarıyla tamamlamaları için gereksinimlerin saptanmasını ve karşılanmasını, engelli-engelsiz tüm personel ve öğrencilerimizde engellilik bilinci oluşturulmasını ilke edinmiştir. 
            Engelli öğrencilerin yüksek öğrenim yaşantıları boyunca karşılaştıkları engelleri saptamak, ortadan kaldırmak ve “erişilebilir bir kampus” oluşturmak amacıyla kurulan birim öğrenciler ile öğretim üyesi-yönetim kademesi arasında bir köprü görevi de görmektedir. 
            Engellerin ortadan kaldırıldığı, erişilebilir bir kampus oluşturmada sizlerin de birim çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz.
 

Sevgili Öğrenciler,
Ardahan Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit eden ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyen, planlar doğrultusunda uygulayan, geliştiren ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendiren bir birimdir.

Engelsiz Üniversite Birimi Olarak Faaliyetlerimiz Şunlardır:
1. Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerimizin yardımcı araç-gereçlerinin temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
2. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hâle getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
3. Akademik ve idari personelimiz için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitimler yapmak,
4. Engelli öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelli öğrencilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,
5. Engelli öğrencilerin üretim, kendine bakım ve boş zaman aktivitelerinde fonksiyonel kapasiteleri ve toplumsal katılımları için program ve projeler geliştirmek,
6. Konu ile ilgili yayınlar yapmak, seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

Engelsiz Üniversite Birimine Kimler Başvurabilir?
Kayıt sisteminde UCAS kodları kullanılacak ve gizlilik ilkesine dikkat edilecektir. Kullanılacak UCAS kodları aşağıda belirtilmiştir:

UCAS kodları
1. Spesifik öğrenme güçlükleri (disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite)
2. Kısmi ve total görme engelli
3. Kısmi veya total işitme engelli
4. Mobilite güçlüğü veya tekerlekli sandalye kullanıcısı
5. Otistik spektrum bozukluğu / Asperger’s sendromu
6. Zihinsel sağlık problemi
7.Görünmeyen özür (diabet, epilepsi, kalp problemi, böbrek yetmezliği, organ nakli)
8. Yukarıdakilerden iki veya daha fazlası
9. Diğer özür

Engellilik durumunun tespitinde sizlerin beyanı esas alınır. Engellilik oranı bu konuda söz konusu değildir ancak gerekli olan yasal haklardan (muafiyet, burs, yardımcı cihazlardan yararlanma gibi ) yararlanabilmeniz için engelli raporu istenmektedir.
Sevgili öğrenciler, engellerin olmadığı bir üniversite ortamında eğitim alabilmeniz ve sizlere yarımcı olabilmemiz için bize ulaşmanız yeterlidir. Engelleri beraber aşabilmemiz için Üniversite Birim Danışmanı Öğr. Gör. Betül AŞCI’ya başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

 
Bilgi Edinme |  ARUGEM |  Mevlana |  Farabi  |  Erasmus |  Bologna Süreci |  Engelsiz Üniversite Birimi |  Yenisey Konukevi |  Çıldır M.Y.O. Sosyal Tesisler 
Hayata Dair |  İİBF Dergisi |  İBEF Dergisi  |  Mühendislik Bülten |  Telefon Rehberi  
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000 Telefon: +90 478 211 75 75  Faks: +90 478 211 75 09