.
 
ENG
 

.
  Engelsiz Üniversite Birimi
 

Hakkımızda

Sevgili Öğrenciler, 

Ardahan Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit eden ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyen, planlar doğrultusunda uygulayan, geliştiren ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendiren bir birimdir.

Yönerge ve Yönetmelik

özürlü yerine engelli yazılması hakkında kanun
engelli öğrenci birimi yönetmeliği yeni resmi gazete

Özürlü yerine engelli yazılması hakkında kanun

Engelli öğrenci birimi yönergesi

Engelli öğrenci birimi yönetmeliği

Engelsiz Üniversite Birimi Olarak Faaliyetlerimiz Şunlardır:
1. Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerimizin yardımcı araç-gereçlerinin temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
2. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hâle getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
3. Akademik ve idari personelimiz için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitimler yapmak,
4. Engelli öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelli öğrencilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,
5. Engelli öğrencilerin üretim, kendine bakım ve boş zaman aktivitelerinde fonksiyonel kapasiteleri ve toplumsal katılımları için program ve projeler geliştirmek,
6. Konu ile ilgili yayınlar yapmak, seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

Engelsiz Üniversite Birimine Kimler Başvurabilir?
Kayıt sisteminde UCAS kodları kullanılacak ve gizlilik ilkesine dikkat edilecektir. Kullanılacak UCAS kodları aşağıda belirtilmiştir:

UCAS kodları
1. Spesifik öğrenme güçlükleri (disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite)
2. Kısmi ve total görme engelli
3. Kısmi veya total işitme engelli
4. Mobilite güçlüğü veya tekerlekli sandalye kullanıcısı
5. Otistik spektrum bozukluğu / Aspergers sendromu
6. Zihinsel sağlık problemi
7.Görünmeyen özür (diabet, epilepsi, kalp problemi, böbrek yetmezliği, organ nakli)
8. Yukarıdakilerden iki veya daha fazlası
9. Diğer özür

Engellilik durumunun tespitinde sizlerin beyanı esas alınır. Engellilik oranı bu konuda söz konusu değildir ancak gerekli olan yasal haklardan (muafiyet, burs, yardımcı cihazlardan yararlanma gibi ) yararlanabilmeniz için engelli raporu istenmektedir.
Sevgili öğrenciler, engellerin olmadığı bir üniversite ortamında eğitim alabilmeniz ve sizlere yarımcı olabilmemiz için bize ulaşmanız yeterlidir. Engelleri beraber aşabilmemiz için Üniversite Birim Danışmanı Öğr. Gör. Betül AŞCIya başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Engelli Öğrenci Birim Başkanı Rektör Yrd. Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ
EÖB Koordinatörü İdari ve Mali İşler Daire Başk. Çağrı COŞKUN
EÖB Öğr. Gör. Betül AŞÇI
İBF Sorumlusu Doç.Dr.Bahattin ÇELİK
İİBF Sorumlusu Öğr.Gör.Ahmet TERZİ
Çıldır MYO Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Barış AŞÇI
Sağ.Bil.YO Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Mehmet ARSLAN
Sağ. Hiz. MYO Sorumlusu Öğr. Gör. Hatice TOSYAGÜLÜ ÇELİK
Turizm YO Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Firuzan SAÇ
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Evrin YILDIZ
Şube Müdürü İbrahim ATALAY
Güzel Sanatlar F. Sorumlusu Okutman Turgay AKDAĞOĞLU
Göle MYO Sorumlusu Öğr.Gör.Bora TOPAL
Sosyal Bil.MYO Sorumlusu Bilgisayar işletmeni Seda BEYAZOĞLU
Mühendislik F. Sorumlusu Arş.Gör. Ali ASLAN

İletişim

Adres Kaptanpaşa Mah. Merkez Rektörlük Binası Giriş Kat
Engelli Öğrenci İletişim No (Betül AŞÇI) 0 478 211 75 75
Dahili No 1750
E-Posta Adresi engelsiz

 
Bilgi Edinme |  Mevlana |  Farabi  |  Erasmus |  Bologna Süreci |  Engelli Öğrenci Birimi |  Yenisey Konukevi |  Hayata Dair |  Aday Öğrencilerimiz |  ARÜ Kampüs Haber
İİBF Dergisi |  İBEF Dergisi  |  Telefon Rehberi Hizmeti   |  Elektronik Belge Doğrulama Sistemi   |   P & M Project  |  Serka DFD Projesi  |  RE-SAVE Project  
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000 Telefon: +90 478 211 75 75 (Santral)  Faks: +90 478 211 75 09