ARÜ'den Haberler

08.05.2018

Uluslararası İlişkiler Sempozyumu 2. Oturumuyla Devam Etti

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası İlişkiler Sempozyumu ikinci gün oturumuyla devam etti. Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Kırmızı Salon’da bugün gerçekleştirilen sempozyuma Üniversitemiz akademik personeli ve öğrencilerimiz katıldı.

Sempozyumun ilk sunumunu Üniversitemiz akademisyenlerinden Öğr. Gör. Benazir Öztürk ‘‘Uzlaşma Politikası Bağlamında Türkiye’de Uluslararası Göçün Yönetişimi’’ tarafından gerçekleştirildi.  Öğr. Gör. Öztürk’ün ardından Üniversitemiz akademisyenleri: Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çalık Topuz ‘‘ 70 Yıllık Sürgün: Filistinli Mülteciler’’ adlı sunumu, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Erdem ‘‘Osmanlı Döneminde İskân Politikası’’ adlı sunumu, Doç. Dr. Ranetta Gafarova ‘‘Bir Uluslararası Politika Faktörü Olarak Uluslararası Göç Hareketleri ve Etkileri’’ adlı sunumu, Dr. Öğr. Üyesi Minara Aliyeva Çınar ‘‘ Ahıska Türkeri’nin Türkiye’ye Göçü ve Neticeleri’’ adlı sunumu, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uyanıker ‘‘ Göç ve Salgın Hastalıklar (Osmanlı Devleti’nde Göçlerle Gelen Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler’’ adlı sunumu Prof. Dr. Sibel Cengiz ‘‘Türkiye’de İş Gücü Piyasalarının Prekaryalaşması (Güvencesizleşmesi) ve Göçmen Politakaları’’ adlı sunumu, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Eştürk ‘‘Türkiye’de Göçmen İş gücünün Tarımsal Piyasalardaki Yeri’’ adlı sunumu, Dr. Öğr. Üyesi Ayna Askeroğlu ‘‘1800’lerde Ahıska Bölgesi’nden Anadolu’ya Göçler’’ adlı sunumu, Dr. Öğr. Üyesi Hanzade Güzeloğlu ‘‘Sürgündeki Halk- Ahıska Türkleri ve Kültürleri’’ adlı sunumu, Doç. Dr. Gülnara Goca Memmedli ‘‘Ahıska’nın Sürgün- Göçkün Okulları’’ adlı sunumu, Prof. Dr. Şureddin Memmedli ‘‘Ahıska Sürgününün Şiirsel Yankısı ( Azerbaycan Şaiiri Zelimhan Yakup’un Bir Şiir Örneğinde) adlı sunumu gerçekleştirdi. Kafkas Üniversitesi Akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi İkram Çınar ‘‘Sürgünün Ahıska Türkleri’nin Entelektüel ve Eğitsel Hayatına Bazı Etkileri’’ adlı sunumu ve Dr. Öğr. Üyesi İlyas Topçu ‘‘Stalin Dönemi Türklere Uygulanan Asimilasyon Politikalarına Bir Örnek: Göçler’’ adlı sunumu, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özyakışır ‘‘TRA2 Bölgesi’nden (Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan) İstanbul’a Göçen Bireylerin Tersine Göç Durumlarını Lojistik Regresyon Modeliyle Analizi’’ adlı sunumu, Gürcistan Samtskhe – Javakheti Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ucha Bluashvili ‘‘ SSCB’nin Dağılması Sonrası Gürcistan’daki Zorunlu Göç Sorunu’’ adlı sunumu, Atatürk Üniversitesi Öğrencisi Oğuzhan Oğuz ‘‘Ahıskalı Türkler: Anadolu’ya İlk Göç’’ adlı sunumu, Dumlupınar Üniversitesi Öğrencisi Yunus Toraman ‘‘Ahıskalı Türkler ’in Anavatanı’nda Yabancı Statüsü ile Yaşam Mücadelesi’’ adlı sunumu, Veysel Veysel ise ‘‘ 3835 Sayılı Kanun Sonrası Yaşanan Süreç’’ adlı sunumu gerçekleştirdi.

Program Üniversitemiz Yenisey Konukevi’nde düzenlenen gala yemeğinin ardından Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’in Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma katkılarından dolayı SERKA  (Serhat Kalkınma Ajansı) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu’ya,  Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’un AKATÜB (Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneğine) Derneği Başkanı Ramiz Hüseyin’e plaket takdiminde bulunmasıyla sona erdi.