ARÜ'den Haberler

29 Mart 2018

MEK-SİS Tanıtım Toplantısına Katıldık

Kamu kaynaklarının kullanımında verimsizliğe yol açan sorunlara çözüm üretmek amacıyla 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından tasarlanan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nün işbirliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi”  2017’nin Nisan ayında sonuçlandırılmıştı.

Proje ile yükseköğretim mekânlarının fonksiyon bazında nasıl sınıflandırılacağı, mekânların ve mekâna ait iç ortam durumunun hangi metrik standartlar temelinde ölçülmesi gerektiği bilgisi üretildi ve Türkiye’ye özgü bir envanter sistemi geliştirildi. “Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi” kapsamında üretilen yöntemsel bilginin Türkiye çapında uygulamasını gerçekleştirmek ve üniversitelerde mekân yönetimi anlayışında verimliliği odağa alan bir değişimi gerçekleştirmek amacıyla Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından “Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)” tasarlandı. Son şekli verilen sistem Kalkınma Bakanlığı tarafından, Ankara Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı.

 Üniversitemizin de yer aldığı tanıtım toplantısına Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, Üniversite Genel Sekreter Yardımcımız Ercan Mermer ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Alper Toptaş katıldı. Açış konuşmasını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın gerçekleştirdiği toplantıda Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın “Mek-Sis Projesi ve Üniversitelerden Beklentiler” adlı sunumuyla,  Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ise  “Proje Yol Haritası ve Yürütülecek Çalışmalar” başlıklı sunumuyla Mek-Sis projesini bütün yönleriyle katılımcılara anlattılar.Geliştirilen sistemle yükseköğretim mekanlarına yönelik envanter sisteminin tüm devlet üniversitelerine uygulanması ve devlet üniversitelerinin sahip oldukları mekanların envanter bilgilerinin de üretilmesi amaçlanıyor.