ARÜ'den Duyurular

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Duyuru Tarihi : 01 Haziran 2020

Yeni normalleşme sürecinde atılacak adımların açıklanması nedeniyle, 29.05.2020 tarih ve E:2000011400 sayılı yazımız ile 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren her türlü idari izinler ile esnek veya uzaktan çalışma yöntemleri sonlandırılarak normal mesaiye geçileceği bildirilmişti.

Ancak, 29.05.2020 tarih ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler yayımlanmıştır. Söz konusu Genelgede “…kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.” denilmektedir.

Bu itibarla yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olan personel idari izinli sayılacaktır. Kronik hastalığı bulunan personelin dilekçe ve Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemine e-devlet şifresi ile giriş yaparak, Kronik Hastalıklarım bölümünden alacağı kronik hastalığını gösteren belgeyi görev yaptığı Birimlere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüm personelimize duyurulur.

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi İçin Tıklayınız.

Kronik Hastalıklar Belgesi Alma ÖRNEK İşlemi için Tıklayınız.

Kronik Rahatsızlıklar E-Nabız ÖRNEK Sorgulama İçin Tıklayınız.