ARÜ'den Duyurular

ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILACAK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA DUYURU

Duyuru Tarihi : 19 Mart 2020

ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILACAK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA DUYURU


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamaya istinaden 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren Üniversitemizde de dijital imkânlarımız dâhilinde uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. Bu amaçla Üniversitemiz bünyesinde derslerin uzaktan öğretim yoluyla desteklenmesi için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, sürece ilişkin uygulama adımları ile ilgili bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.


Tüm uzaktan eğitim uygulamalarında öğretim elemanlarının her hafta için en az bir kaynak (materyal, sunum, ders notu, ders anlatım videosu v.b) ile en az bir etkinlik (tartışma, ödev, kısa sınav, araştırma raporu v.b.) yürütmesi zorunlu olduğundan 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacak uzaktan eğitim hizmetlerinde herhangi bir gecikme yaşanmaması için öğretim elemanlarının ders materyalleri konusunda önceden hazırlık yapması önem arz etmektedir.