ARÜ'den Duyurular

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Kapsamında Yapılan Açıklamalara İlişkin Üniversitemizde Alınan Tedbirler

Duyuru Tarihi : 13 Mart 2020

1. Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde Rektörlüğümüzce değerlendirilecektir.

2. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

3. Öğrencilerimizin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

4. Tüm öğrencilerimiz  (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilirler, uçuşları iptal edilebilir, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilirler ve başkaca sorunlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle öğrencilerimizin yurt dışına çıkış kararı verirken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

5. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacaktır.

6. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir.

7. Tüm akademik ve idari personelimiz (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilirler, uçuşları iptal edilebilir, döndüklerinde en az 14 gün kontrol altında tutulabilirler ve başkaca sorunlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle akademik ve idari personellerimizin yurt dışına çıkış kararı verirken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 

Üniversitemiz bünyesinde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için  Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şeref KILIÇ başkanlığında Prof. Dr. Sibel CENGİZ, Prof. Dr. Yusuf ALEMDAR, Prof. Dr. Bülent KURTİŞOĞLU, Doç.Dr. Gökhan ACAR , Dr. Öğr. Üyesi Berkay DİNÇER,  Dr. Öğr. Üyesi Hürriyet ÇİMEN, Dr. Öğr. Üyesi  Zakir ÇALDIRAN, Öğr. Gör. Bora TOPAL, Öğr. Gör. Niyazi İPEK,   Öğr. Gör.  Turan İNANIR, Öğr. Gör. Kemal YAZICI ve Öğr. Gör. Kubilay ARAS’ tan oluşan bir komisyon oluşturulmuş olup, bu süreçte gerekli görüldüğünde yukarıdaki belirtilen komisyon üyeleri ile acilen irtibata geçilmesi önem arz etmektedir.

Bu sürecin koordinasyonu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, güncel detaylar ve bilgilendirmeler önümüzdeki süreçte devam edecektir.