ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Adres : Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi Binası Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : lisansustuegitim@ardahan.edu.tr


Duyurular


 

Genel Tanıtım
Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5765 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Kuruluş: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 4 Ekim 2019 tarih ve 30908 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 1614 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur.

Gelişim: Enstitümüz 2011-2012 Öğretim Yılında; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Halen 23’ü yabancı uyruklu 233 yüksek lisans, 7’si yabancı uyruklu 33 doktora olmak üzere 266 öğrenci ile öğretime devam etmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 34 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere 46 kişi mezun olmuştur.

Lisansüstü Öğrenci Sayıları : Lisansüstü Öğrenci sayılarına ulaşmak için Tıklayınız .

Anabilim Dalı

Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapılan programla ilgili tablo aşağıdaki gibidir.  

Programlar

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı : Yüksek Lisans, Doktora
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Yüksek Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı : Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı : Yüksek Lisans
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dalı : Yüksek Lisans
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı : Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Yüksek Lisans

Misyon

Kapsamlı ve katılımcı programlarla yenilikçi organizasyonlarda görev alabilecek, analitik düşünen, etik değerleri yüksek, alanlarında liderlik yapabilecek, bilim üreten ve bunun topluma aktarılmasını sağlayan nitelikli mezunlar yetiştirebilmek. Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde üniversitelerdeki gelişmeleri takip etmek, onlarla işbirliği yaparak çağdaş uygarlık düzeyinde eğitim ve öğretim yapmak.

Vizyon

En üst düzey kalite standartlarında günceli yakalayan öğretim, evrensel ölçekte araştırma ortamı, girişimciliği destekleyen programlar, uluslararası işbirliği ve katılım, yerel ve ulusal gelişime katkı için yol ve yöntemler belirlemektir. 

Yer: Enstitü 2013 yılı Kasım ayından itibaren Çamlıçatak Kampüsü İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi binasının üçüncü katında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Enstitümüz, Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu ile Müdür, Müdür Yardımcısı, Sekreter ve İdari Personelle faaliyetlerini yürütmektedir. Bu birimler Enstitü ve Anabilim Dallarımızda lisansüstü öğretimin yürütülmesini, sonuçlandırılmasını ve koordinasyonunu sağlar. 

Akademik ve idari personelin terfisi, öğrenci seçimi, tüm düzeylerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini, kurumun misyon ve amaçları doğrultusunda; yasa ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak yürütür.

Merkezi düzeydeki yöneticilerin, idari birimlerin ve Fakülte/Enstitünün rolleri ilgili Yönetmelikler/Kanunlar çerçevesindedir. Kurumumuzla Fakülteler arasındaki koordinasyon iyi bir şekilde yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim ve idari hizmetlere ilişkin sorunlarını gidermede kurumumuz yönetimi, ilgili öğretim elemanları ile işbirliği yapmaktadır.        

İnsan Kaynakları

Sürekli kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurum başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bir kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru, etkin ve verimli bir şekilde organize edebilmesi gerekir. Bunun için de çalışanlar; bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmeli ve bu alanlarda yükselmelerine imkan sağlanmalıdır. Ardahan Üniversitesi, genel personel ve ücret politikaları gibi çalışanlarının hareket alanlarını kısıtlayan bazı faktörleri göz önünde bulundurarak, insan kaynaklarını nasıl geliştirebileceğini sürekli olarak sorgulamakta ve bu doğrultuda çalışanların çağdaş tekniklerden yararlanmasını sağlamaktadır.

Enstitünün Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar

Günümüzde, lisans eğitiminden sonra daha üst düzeyde uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve lisansüstü eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Amaç, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma ve inceleme yapacak elemanlar yetiştirmektir

Enstitümüz, büyük bir sorumluluk ve özveriyle; üstün nitelikli, çağdaş, dinamik; özgüvenli insanlar yetiştirip, aklı ve bilimsel düşünceyi ilke edinerek, katılımcı ve çağdaş anlayışla evrensel değerlere bağlı lisansüstü programlarla değişik birimlerin uzman ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Stratejik Hedefler

Bu çalışmaların sonuçlarının uygulanabilir olmasını sağlamak ve bu alanlarda bilim adamı yetiştirmektir.

Hedef; Lisansüstü eğitimi düzenlemek, yürütmek, programlar hazırlayıp sürdürmek ve sonuca ulaştırmaktır.

Temel Politikalar ve Öncelikleri

Enstitümüzde,  eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri düzenli bir şekilde yapılarak, kaliteyle ilgili hususlar Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitümüz Kurullarında görüşülerek, giderilmesi gereken eksiklikler ile bu konuda önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

Enstitümüz Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili, çerçeve yönetmeliğine bağlı kalarak, uygulama farklılıklarını en aza indirgemek amacıyla diğer enstitülerle birlikte yeni düzenlemeler yapmaktadır.

Tez Yazım Kılavuzu

 

GÜNCEL TEZ YAZIM KILAVUZU
Tez Yazım kılavuzuna ulaşmak için Tıklayınız...(WORD Formatı)

Etik Komisyon Muafiyet Formu

Tez Orijinallik Formu

 

Akademik

Türk Dil ve Edebiyatı yüksek lisans ders listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Türk Dil ve Edebiyatı doktora ders listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bilimsel hazırlık programı ders listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans ders listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans listesine ulaşmak için Tıklayınız...

Yüksek Lisans Tez Konuları

Doktora Tez Konuları

Öğrenci İşlemleri
Akademik Formlar

 


YÜKSEK LİSANS FORMLARI


DOKTORA FORMLARI

Öğretim Üyesi Formları

 


ÖĞRETİM ÜYESİ FORMLARIYukarı