Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sibel Cengiz - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Bekir Deniz - İnsani Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Şeref Kılıç - Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kılıç  - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Çoban - Mühendislik Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Nilcan Albayrak - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi