Faaliyetlerimiz

 

ARUSEM amaçları doğrultusunda kişilere, kamu kurumlarina ve özel sektöre, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda, danışmanlık hizmeti verir, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Bu kapsamda düzenlenen eğitim programları ile;
-Sürekli öğrenme ve sürekli gelişmeyi bir hayat felsefesi biçimi haline getirmek,
-Ozellikle kadinlarin ve genclerin katılımcı, üretken, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,
-Çalışma hayatının kalitesini yükseltmek; kişisel duyarlılık ve özgüven duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak,
-Farklı uzmanlık dallarinda eğitim ve ogretim programları hazırlamak ve sunmak,
-Katılımcıların yaşamlarına aktarabilecekleri bilgi, beceri ve tutum kazandırmak,
hedeflenmektedir.

ARUSEM amaçları doğrultusunda kişilere, kamu kurumlarina ve özel sektöre, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda, danışmanlık hizmeti verir, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Bu kapsamda düzenlenen eğitim programları ile;

-Sürekli öğrenme ve sürekli gelişmeyi bir hayat felsefesi biçimi haline getirmek,

-Ozellikle kadinlarin ve genclerin katılımcı, üretken, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,

-Çalışma hayatının kalitesini yükseltmek; kişisel duyarlılık ve özgüven duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak,

-Farklı uzmanlık dallarinda eğitim ve ogretim programları hazırlamak ve sunmak,

-Katılımcıların yaşamlarına aktarabilecekleri bilgi, beceri ve tutum kazandırmak,hedeflenmektedir.